Select another country or region to view content for your location.

Táto webová lokalita používa súbory cookie

Súbory cookie používame na zobrazenie správneho obsahu pre váš jazyk a zariadenia (nevyhnutné), na prezentáciu obsahu vybraného pre vás (preferencie), na analýzu návštevnosti našich webových stránok (štatistiky) a na to, aby sme vám ponúkli naše najlepšie špeciálne ponuky na iných webových stránkach (marketing).

Kliknutím na "ACCEPT" súhlasíte s používaním súborov cookie. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť v pätičke v časti "Nastavenia súborov cookie". Podrobné informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Tieto súbory cookie sú potrebné na fungovanie našej webovej stránky a nemožno ich vypnúť (napr. SessionCookies).

Tieto súbory cookie nám okrem iného umožňujú zobraziť vám predtým zobrazené položky a odporučiť vám podobné položky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov a v zásadách príslušného poskytovateľa.

Tieto súbory cookie nám pomáhajú pochopiť, ako návštevníci interagujú s našou webovou stránkou. Informácie sa zhromažďujú a analyzujú anonymne. V závislosti od nástroja sa môže nastaviť jeden alebo viac súborov cookie od toho istého poskytovateľa. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov a v zásadách príslušného poskytovateľa.

Tieto súbory cookie potrebujeme napríklad na zobrazovanie našej reklamy na iných webových stránkach. Ak ich zakážete, namiesto nich sa vám budú zobrazovať iné reklamy. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov a v zásadách príslušného poskytovateľa.

Aby sme pre vás mohli optimálne navrhnúť našu webovú stránku a neustále ju zlepšovať, používame súbory cookie. Pokračovaním v používaní webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov

Smernica o OEEZ a batériách

Informácie o smernici 2012/19/EÚ o OEEZ

Význam symbolu preškrtnutého odpadkového koša

Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach znamená, že ste zo zákona povinní likvidovať toto zariadenie oddelene od netriedeného komunálneho odpadu, t. j. staré zariadenie sa musí likvidovať oddelene od odpadu z domácnosti. Batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré nie sú trvalo nainštalované, sa musia vopred vybrať a zlikvidovať samostatne.

 Čiaročka pod odpadkovým košom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

 

Možnosti vrátenia starých spotrebičov (Smernica OEEZ 2012/19/EÚ)

Majitelia starých spotrebičov ich môžu odovzdať v rámci možností spätného odberu alebo zberu starých spotrebičov, ktoré zriadili a sprístupnili orgány verejnej správy odpadového hospodárstva, aby sa zabezpečila ich riadna likvidácia.

Osobné údaje (Smernica OEEZ 2012/19/EÚ)

AVšetkým koncovým používateľom OEEZ pripomíname, že sú zodpovední za vymazanie osobných údajov z OEEZ, ktorý sa má zlikvidovať.

Registračné číslo WEEE

Pod registračným číslom 17030057090 sme zapísaní v registri SEWA, Sliačska 1e, 831 02 Nové Mesto, ako výrobca elektrických a/alebo elektronických zariadení.


Informácie o smernici 2006/66/ES o batériách

V nasledujúcom texte sa vždy, keď sa hovorí o batériách alebo akumulátoroch, myslia staré batérie alebo akumulátory.

Význam symbolu preškrtnutého koša na odpadky (Smernica o batériách 2006/66/ES)

Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach znamená, že ste zo zákona povinní likvidovať batérie alebo akumulátory oddelene od netriedeného komunálneho odpadu, t. j. že sa musia likvidovať oddelene od odpadu z domácností. Ak batérie alebo akumulátory obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti, viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia alebo viac ako 0,004 hmotnostného percenta olova, sú označené chemickými symbolmi kovov (Hg, Cd, Pb), pre ktoré je limitná hodnota prekročená.

Možnosti vrátenia batérií alebo akumulátorov (Smernica o batériách 2006/66/ES)

Majitelia batérií alebo akumulátorov ich môžu po použití bezplatne odovzdať v rámci možností spätného odberu alebo zberu batérií alebo akumulátorov, ktoré zriadili a sprístupnili verejné orgány odpadového hospodárstva alebo priamo obchodníci, aby bola zabezpečená ich riadna likvidácia. Adresy vhodných zberných miest získate na mestskom alebo obecnom úrade.

Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a opatrenia na zabránenie plytvaniu (Smernica o batériách 2006/66/ES)

Čo najviac znížte tvorbu odpadu z batérií používaním batérií s dlhšou životnosťou alebo dobíjateľných batérií. Nenechávajte batérie alebo elektrické a elektronické zariadenia napájané batériami len tak ležať a zabráňte tak znečisťovaniu životného prostredia.

Možnosti prípravy na recykláciu použitých batérií (Smernica o batériách 2006/66/ES)

Overte si možnosť recyklácie použitých batérií.

Možné účinky látok obsiahnutých v batériách na životné prostredie a zdravie ľudí (Smernica o batériách 2006/66/ES)

Batérie alebo akumulátory môžu obsahovať látky, ktoré majú možné negatívne účinky na ľudské zdravie, ako aj na životné prostredie. Najmä s batériami obsahujúcimi lítium by sa malo zaobchádzať opatrne vzhľadom na osobitné riziká, napr. nebezpečenstvo požiaru alebo riziko požitia v prípade gombíkových článkov.

Význam separovaného zberu a recyklácie (Smernica o batériách 2006/66/ES)

Separovaný zber a recyklácia batérií a akumulátorov významne prispievajú k ochrane životného prostredia a predchádzaniu zdravotným rizikám.