Select another country or region to view content for your location.

Nota prawna

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Deutschland

Telefon +49 (0)7071 8801-0 Faks +49 (0)7071 87657 E-mail info@brennenstuhl.de (Brak zgłoszeń serwisowych) Service service.brennenstuhl.com Strona internetowa www.brennenstuhl.com

Wspólnicy odpowiedzialni osobiście H. Brennenstuhl GmbH, Sitz Tübingen
Registergericht Stuttgart, HRB 380156
D. Kailer
Dyrektor zarządzający Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl
Dipl.-Kfm. Sebastian Brennenstuhl
Osoba odpowiedzialna za treść HUGO BRENNENSTUHL GMBH & CO
Kommanditgesellschaft
Numer VAT DE 146890047 Rejestr handlowy HRA 380573 Sąd właściwy Registergericht Stuttgart WEEE-Reg.-Nr. DE 82437993

Pomysł i realizacja interface medien GmbH
Scheibenstraße 119
D-48153 Münster
www.interface-medien.de

Wykazy ilustracji

Titel: Flag of Europe, European Union ©  12ee12
https://de.fotolia.com/id/114258861

Titel: CE mark symbol black colored on white background ©  123levit
https://de.fotolia.com/id/122730865

Titel: Three women running in the night in the city center ©  oneinchpunch
https://de.fotolia.com/id/135184737

Titel: Sommergewitter ©  Christian Schwier
https://de.fotolia.com/id/157399070

Titel: Lightning storm over city in purple light ©  stnazkul
https://de.fotolia.com/id/135184737

Titel: Dangerous Blue Lightning Strike ©  jcpjr
https://de.fotolia.com/id/133712881

Titel: Man using a lawn mower ©  ivanko80
https://de.fotolia.com/id/121064608

Titel: Happy friends enjoying barbecue party ©  nd3000
https://de.fotolia.com/id/138866261

Titel: Tourist with flashlight near his camp tent at night ©  antic
https://de.fotolia.com/id/158538200

Titel: happy family ©  drubig-photo
https://de.fotolia.com/id/149427030

 

wykluczenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych informacji.
Wyklucza się zasadniczo możliwość dochodzenia roszczeń wobec Autora wynikłych z powstałych szkód materialnych lub niematerialnych, wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji względnie błędnych lub niepełnych informacji, chyba że Autor działał umyślnie na szkodę użytkownika lub dopuścił się udowodnionego rażącego niedbalstwa. Oferta jest niewiążąca. Autor zastrzega sobie prawo do wprowadzania częściowych lub całkowitych zmian, uzupełnień i redukcji na stronach internetowych oferty bez uprzedniej informacji. Ponadto Autor zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego zawieszenia publikacji oferty online.

2. Odnośniki do innych stron internetowych i linki

W przypadku pośrednich i bezpośrednich odwołań do stron internetowych ("linki") nie należących do zakresu odpowiedzialności Autora przejęcie odpowiedzialności możliwe jest jedynie wówczas, gdy Autor zna treść stron internetowych i posiada techniczną możliwość zamknięcia dostępu do stron zawierających treści niezgodne z prawem. Autor oświadcza, iż w momencie zamieszczania linków wskazane strony nie zawierały treści nielegalnych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualną i przyszłą stronę graficzną, treść oraz ewentualne naruszenie praw autorskich na stronach zamieszczonych w linkach i tym samym wyraźnie wskazuje na fakt, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany wprowadzone na podanych stronach po zamieszczeniu linków. Powyższe oświadczenie obejmuje wszelkie linki wprowadzone w ramach własnej oferty internetowej oraz uwag gości zamieszczonych w księdze odwiedzających. Fora dyskusyjne i listy mailingowe. Za nielegalne, błędne lub niepełne informacje oraz ewentualne szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zaprezentowanych w wyżej określony sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent wskazanej strony, a nie osoba udostępniająca linki.

3. Prawa autorskie oraz prawo dotyczące znakowania

Autor przestrzega we wszystkich publikacjach internetowych praw autorskich wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych oraz tekstów, wykorzystuje własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje filmowe oraz teksty lub korzysta z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych oraz tekstów, wykorzystuje własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje filmowe oraz teksty lub korzysta z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów nie wymagających uzyskania licencji. Wszelkie znaki towarowe wymienione w ramach oferty internetowej i chronione ewentualnie prawami osób trzecich podlegają postanowieniom obowiązującego prawa znakowania bez naruszenia praw posiadania wymienionych właścicieli. Samo wprowadzenie znaku towarowego na stronę internetową nie oznacza naruszenia praw osób trzecich! Prawa autorskie odnośnie elementów stworzonych przez Autora stron przysługują Autorowi. Powielanie i wykorzystywanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów a także publikacji w wersji print dozwolone jest za wyłączną zgodą Autora.

4. Ochrona danych

Wszelkie informacje odnośnie danych osobistych i firmowych podawane na stronie oferenta (adresy e-mail, nazwiska, adresy) są dobrowolne. Istnieje możliwość korzystania oraz opłacania usług oferenta - o ile istnieją możliwości techniczne i jest to dopuszczalne - bez podania ww. danych, względnie po podaniu danych zachowujących anonimowość osoby składającej zamówienie lub po wprowadzeniu pseudonimu.

5. 5. Skutki prawne

Wykluczenie odpowiedzialności stanowi integralną część oferty odwołującej się do niniejszej strony. Powstała lub częściowa niezgodność poszczególnych partii lub sformułowań niniejszego tekstu z aktualnym stanem prawnym nie narusza treści i ważności pozostałych części dokumentu.