Select another country or region to view content for your location.

Polityka prywatności

1. Najważniejsze informacje o ochronie danych osobowych

Informacje ogólne

Poniżej znajdują się informacje o tym, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi w momencie, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. Danymi osobowymi są dane pozwalające na osobistą identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo w naszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych, znajdującym się pod tym tekstem.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych osobowych na tej stronie internetowej?

Dane osobowe na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej strony internetowej.

W jaki sposób zbieramy Państwa dane?

Państwa dane są zbierane m.in. przez ich przekazanie przez Państwa dla naszej firmy. Mogą to być np. dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie w momencie odwiedzin na naszej stronie internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka, internetowa, system operacyjny lub data i godzina odwiedzin na stronie). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na stronę internetową.

Do czego są wykorzystywane Państwa dane?

Część danych jest zbierana w celu prawidłowego wyświetlania strony internetowej. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy zachowań użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu, jeżeli chodzi o dane osobowe?

Mają Państwo w każdym momencie prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz celu zapisywania Państwa danych osobowych. Poza tym mają Państwo prawo do zażądania skorygowania, blokowania lub usuwania tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych proszę skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Narzędzia analityczne dostawców zewnętrznych

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej, Państwa zachowania użytkownika mogą być poddawane analizie statystycznej. Analizy takie są przeprowadzane w szczególności przy użyciu plików cookie oraz tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowań w sieci jest przeprowadzana z reguły anonimowo i nie pozwala na dotarcie do konkretnego użytkownika. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tego rodzaju analizę i zapobiec jej przez zastosowanie odpowiednich narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w umieszczonym dalej oświadczeniu w sprawie ochrony danych osobowych.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych otrzymają Państwo informacje na temat możliwości sprzeciwu.

2. Ogólne informacje i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operator tych stron internetowych poważnie traktuje obowiązek, jakim jest ochrona Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne, postępujemy z nimi stosownie do obowiązujących przepisów oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

W momencie Państwa odwiedzin na tej stronie internetowej zbieramy Państwa dane osobowe. Danymi osobowymi są dane pozwalające na osobistą identyfikację użytkownika. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostało wyjaśnione, jakie dane zbieramy i do czego są one wykorzystywane. Wyjaśnia ono również, w jakim celu są one zbierane / przetwarzane.

Należy jednak pamiętać, że przekazywanie danych w Internecie (np. przy okazji komunikacji mailowej) nie jest w pełni bezpieczne. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem do nich osób trzecich.

Informacja na temat administratora

Administratorem danych osobowych na ter stronie internetowej jest:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Niemcy

Telefon: +49 (0)7071 8801-0
E-mail: info@brennenstuhl.de

Administratorem osobowym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wraz z innymi osobami podejmuje decyzję na temat przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Liczne procesy przetwarzania danych są możliwe wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Możecie Państwo w każdym momencie odwołać udzieloną zgodę. W tym celu należy do nas przesłać odpowiednią informację pocztą mailową, bez konieczności zachowania konkretnej formy. Odwołanie nie narusza prawidłowości przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania zgody.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest na terenie Niemiec Krajowy Pełnomocnik ds. Ochrony danych osobowych, w których Państwa firma ma siedzibę. Lista pełnomocników ds. ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe znajdują się na następującej stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do zażądania przekazania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy dla Państwa lub osoby trzeciej w stosowanym popularnie formacie umożliwiającym odczyt komputerowy, Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych dla innego administratora, zostanie to wykonane tylko jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Strona ta ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, jak na przykład zamówienia lub zapytania przesyłane do nas lub do operatora strony, wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane poznają Państwo, że pasek adresu w Państwa przeglądarce zmieni się z “http://” na “https://” i po symbolu kluczyka w wierszu przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usunięcie

Na podstawie obowiązujących ustawowych przepisów mają Państwo w każdym momencie prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych i ew. prawo do korygowania, blokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych proszę skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Brak zgody na przesyłanie wiadomości reklamowych

Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informacyjnego do przesyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych jest surowo zabronione. Operatorzy strony internetowej zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w razie przesyłania niezamówionej reklamy, jak np. e-maili ze spamem.

Portal zgłoszeniowy dla ustawy o ochronie sygnalistów (HinSchG), ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) i kodeksu postępowania

Obsługujemy portal sprawozdawczy do zgłaszania przypadków niewłaściwego postępowania w rozumieniu § 2 HinSchG, § 8 LkSG i naszego Kodeksu postępowania. Portal sprawozdawczy jest obsługiwany zgodnie z zasadami proceduralnymi HinSchG.

W tym celu korzystamy z usługi świadczonej przez bbg bitbase group GmbH, Am Heilbrunnen 47, 72766 Reutlingen, Niemcy.

Informacje traktujemy zgodnie z § 8 LkSG, §§ 8, 9 HinSchG poufnie.

Celem portalu zgłoszeniowego jest sprawdzanie i dokumentowanie zgłoszeń w celu przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia i, w razie potrzeby, przekazania ich upoważnionym organom w celu zgłoszenia niezgodnego z prawem wykroczenia zgodnie z § 2 HinSchG, § 2 Abs. 1, Anlage No. 1 do 11 LkSG i nasz Kodeks Postępowania w firmie i w naszym łańcuchu dostaw.

W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości w firmie lub w łańcuchu dostaw, prosimy o kontakt.

Osoby zgłaszające nieprawidłowości mają możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej i korzystania z portalu dla sygnalistów. Aby się zarejestrować, zalogować i nawiązać kontakt, przetwarzamy dane automatycznie przesyłane przez przeglądarkę internetową oraz dane osobowe, które można podać jako osoba zgłaszająca nieprawidłowości: Dane dostępowe, tytuł (jeśli podano), imię i nazwisko (jeśli podano), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu lub adres pocztowy, jeśli podano), dane osobowe w zgłoszeniu, w szczególności weryfikacje zachowań z odpowiednimi faktami.

Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się anonimowo. Otrzymasz unikalny kod identyfikacyjny, który zapewni Ci dostęp do zamkniętego pokoju ochrony danych. Tutaj masz możliwość przesłania swojego komentarza.

Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim spoza firmy użytkownika bez jego zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub nakaz, taki jak § 9 HinSchG lub § 17 LkSG. Dane mogą być następnie przekazywane organom śledczym lub sądom.

Podstawa prawna przetwarzania danych jest zgodna z art. 6 par. 1 zdanie 1 a) RODO zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zgodnie z Kodeksem postępowania, a także w inny sposób zgodnie z art. 6 ust. 6 par. 1 zdanie 1 c) RODO obowiązki prawne zgodnie z § 8 LkSG i § 12 HinSchG. Przetwarzanie w związku z Kodeksem Postępowania odbywa się w odniesieniu do pracowników na podstawie ich zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 b) RODO w połączeniu z art. 88 RODO, § 26 BDSG i w inny sposób zgodnie z Art. 6 par. 1 zdanie 1 f) RODO, zgodnie z którym naszym uzasadnionym interesem jest monitorowanie zgodności z naszym Kodeksem Postępowania.

Ponadto Art. 9 i 10 RODO muszą być przestrzegane w przypadku podania szczególnie wrażliwych danych, takich jak dane dotyczące zdrowia, seksualności, pochodzenia lub przestępstw.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Zgodnie z § 11 HinSchG, zwykle ma to miejsce po trzech latach, a zgodnie z § 10 LkSG zwykle po siedmiu latach. Inne obowiązki przechowywania wynikające ze stosunków umownych i przetwarzania w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, takie jak sześcio- lub dziesięcioletnie obowiązki przechowywania wynikające z prawa handlowego i podatkowego, a także dłuższe przechowywanie na czas trwania sporów prawnych, pozostają nienaruszone.

Zwróć uwagę na ogólną sekcję dotyczącą praw osób, których dane dotyczą, w naszej polityce prywatności.

3. Pełnomocnik ochrony danych osobowych

Wyznaczony na mocy obowiązujących przepisów pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

W naszej firmie wyznaczyliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Niemcy

Telefon: +49 (0)7071 8801-0
E-mail: datenschutz@brennenstuhl.de

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera ani nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie mają za zadanie umożliwić zaprezentowanie naszej oferty w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika, efektywniejszy i bezpieczniejszy. Są to małe pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość ze stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane cookie sesji. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich skasowania. Umożliwiają nam one ponowne rozpoznanie przeglądarki w momencie kolejnych odwiedzin na stronie.

Możliwe jest wprowadzenie takich ustawień w przeglądarce, aby użytkownik był informowany o zapisywaniu cookies i musiał udzielać każdorazowo pozwolenia, aby w niektórych przypadkach lub generalnie zapisywanie cookie było wykluczone lub aby przy zamykaniu przeglądarki pliki cookie były usuwane. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie niezbędne do przeprowadzenia elektronicznego procesu komunikacji lub zapewnienia określonych, żądanych przez użytkownika funkcji, (np. funkcji koszyka na zakupy) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu optymalnej prezentacji strony internetowej bez błędów. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. cookie służące do analizy zachowań użytkownika w sieci), zostaną one osobno opisane w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych zbiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje do nas automatycznie. Należą do nich:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • polecający URL
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina przesłania zapytania do serwera
  • adres IP

Dane te nie będą przyporządkowywane do innych źródeł danych.

Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane podane w formularzu zapytania wraz z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi zostaną przez nas zapisane w celu odpowiedz na zapytanie i w razie pojawiających się późniejszych pytań. Danych tych nie będziemy przekazywać innym podmiotom bez Państwa zgody.

Dane wprowadzane do formularza kontaktowego są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo w każdym momencie odwołać udzieloną zgodę. W tym celu należy do nas przesłać odpowiednią informację pocztą mailową, bez konieczności zachowania konkretnej formy. Odwołanie nie narusza prawidłowości przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania zgody.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym (firma lub osoba fizyczna, imię, nazwisko, firma, telefon, adres e-mail, adres, kraj, Państwa wiadomość do nas) pozostają u nas do momentu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, odwołają zgodę na zapisywanie lub gdy cel zapisywania danych wygaśnie (np. po zakończeniu odpowiedzi na Państwa zapytanie). Powyższe postanowienie nie naruszą obowiązujących przepisów prawnych - w szczególności dotyczących okresów przechowywania.

B2B Portal Przetwarzanie danych podczas korzystania z konta klienta

Korzystanie z naszego portalu B2B na naszej stronie https://www.brennenstuhl.com/pl-PL/b2b-service-portal jest skierowane wyłącznie do dostawców komercyjnych i jest powiązane z informacjami, które posiadamy na Państwa temat z naszego systemu zarządzania towarami, takimi jak nazwisko, adres e-mail i funkcja Państwa firmy.

Aby móc korzystać z funkcji portalu B2B, musisz - jeśli nie otrzymałeś zaproszenia - zostać aktywowany przez odpowiedzialną osobę kontaktową w dziale sprzedaży. Rejestracja odbywa się za pomocą Twojego adresu e-mail i hasła, które przypisałeś. Następnie można przeglądać zamówienia, status dostawy i wiele więcej cyfrowo.

Następujące dane są automatycznie zapisywane przez nasz system w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas:

  • Data, godzina rejestracji
  • Adres IP
  • Realizowane wydarzenia, takie jak zamówienia katalogowe lub informacje o cenach artykułów

Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania ustawowego okresu przechowywania, a następnie zostaną usunięte. Jeśli chcesz, aby Twój dostęp do klienta został usunięty, Twoje dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania. Usunięcie jest możliwe w każdej chwili i może być dokonane poprzez wysłanie wiadomości na powyższy adres osoby odpowiedzialnej lub bezpośrednio przez dział sprzedaży.

W przypadku nie korzystania z Portalu B2B usuniemy nieużywane w ciągu 12 miesięcy dostępy z Portalu B2B.

5. Media społecznościowe

Udostępnianie informacji za pośrednictwem wtyczek (Facebook, Twitter & Co.)

Treści zawarte na naszej stronie internetowej mogą być zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych być udostępniane w mediach społecznościowych takich, jak Facebook lub Twitter. Ta strona internetowa korzysta w tym celu z narzędzia Shariff. Narzędzie to pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy sieciami a użytkownikami dopiero w momencie aktywnego kliknięcia przez użytkownika na ten przycisk.

Narzędzie to nie powoduje automatycznego przenoszenia danych do użytkowników tej platformy. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z tych sieci społecznościowych, po naciśnięciu przycisku Facebook, Twitter & Co.otworzy się okienko informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego przesłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w mediach społecznościowych bez tworzenie kompletnych profili użytkowników sieci.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Na tej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa analityki sieciowej Google Analytics. Usługi te są dostarczane przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics korzysta z tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy użytkowania strony internetowej. Informacje tworzone przez pliki cookies dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przekazywane przez serwer Google do USA, a następnie tam zapisywane.

Pliki cookie są zapisywane na potrzeby Google Analytics na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes analizy zachowań użytkowych, którym jest optymalizacja oferty zawartej na stronie internetowej oraz reklam.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie internetowej została aktywowana funkcja anonimizacji adresu IP. Państwa adres IP zostanie jednak przed przekazaniem do USA skrócony przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach biorących udział w układzie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. W ramach zlecenia użytkownika tej strony Google użyje tych informacji w celu przeanalizowania korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności użytkowników w sieci oraz świadczenia usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie zostanie zestawiony z innymi danymi od Google.

Wtyczka w przeglądarce internetowej

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę na fakt, że może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcjonalności tej strony internetowej. Można również nie pozwolić na zbieranie danych utworzonych przez cookies, a dotyczących Państwa aktywności na stronie internetowej (wraz z adresem IP) przez Google oraz na przetwarzanie tych danych przez Google, przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Brak zgody na zbieranie danych

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu Państwa danych osobowych przez Google Analytics, przez kliknięciu na następujący link. W tym momencie zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, która w momencie przyszłych odwiedzin na stronie nie pozwoli na zapisywanie Państwa danych osobowych. Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Firma nasza zawarła z Google umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie i przy korzystaniu z usługi Google Analytics przestrzegamy surowych wytycznych niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji „cech demograficznych” usługi Google Analytics. Pozwala ona na tworzenie obszarów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osoby odwiedzającej stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniu Google oraz z danych użytkowników strony od usługodawców zewnętrznych. Nie istnieje możliwość przyporządkowania tych danych do konkretnej osoby. W każdym momencie istnieje możliwość dezaktywacji tej funkcji w ustawieniach wyświetlania na koncie Google lub ogólnego odwołania zgody na zbieranie danych osobowych w sposób opisany w punkcie „Brak zgody na zbieranie danych”.

Google Tag Manager

Google Tag Manager jest używany na naszej stronie internetowej. Google Tag Manager to rozwiązanie firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, za pomocą którego możemy zarządzać tagami naszej strony internetowej za pośrednictwem interfejsu (a tym samym, na przykład, zintegrować Google Analytics 4 i inne usługi marketingowe Google z naszą ofertą online).

Sam Tag Manager (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi (pliki cookie i piksele), które z kolei mogą gromadzić dane. Niniejszym zwracamy na to uwagę osobno. Jeśli użytkownik dokonał dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje to w mocy dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google.

7. Newsletter

Dane do newslettera

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, muszą nam Państwo przekazań adres e-mail oraz informacje pozwalające nam na sprawdzenie, czy są Państwa właścicielem podanego adresu e-mail i potwierdzenie, że wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane są zbierane wyłącznie po wyrażeniu zgody. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania zamówionych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzane do formularza newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę na zapisywanie danych, adres e-mail oraz pozwolenie na wykorzystywanie ich do wysyłania newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać za pomocą linku wypisania zawartego w newsletterze. Odwołanie nie narusza prawidłowości przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania zgody.

Państwa dane osobowe zapisane w celu przesyłania newslettera będą zapisane aż do momentu wypisania się z newslettera a po wypisaniu się z niego zostaną usunięte. Dane zapisywane u nas w innych celach (np. adresy e-mail w strefie dla członków) nie zostaną przez to usunięte.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki administrowanej przez Google strony internetowej YouTube. Administratorem stron jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeżeli odwiedzają Państwo strony internetowe wyposażone we wtyczkę YouTube zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W ramach połączenia serwer YouTube uzyska informację, które z naszych stron były przez Państwa używane.

W momencie, gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube umożliwia przyporządkowanie zachowań użytkownika bezpośrednio do osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec przez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

YouTube jest stosowany w atrakcyjne prezentacji naszej oferty online. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Google Maps

Na niniejszej stronie za pośrednictwem API wykorzystywana jest usługa mapy Google Maps. Usługi te są dostarczane przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Administrator tej strony internetowej nie ma wpływu na to przekazywanie danych.

Korzystanie z Google Maps jest w interesie optymalnego przedstawienia naszej oferty online oraz łatwego znalezienia miejsc prezentowanych na naszej stronie internetowej. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

9. Marketing online i programy partnerskie

Program partnerski Amazon

Administratorzy stron internetowych biorą udział w programie partnerskim UE Amazon. Na naszych stronach umieszczone są linki do strony Amazon.de, za pośrednictwem których możemy zarabiać przez zwrot kosztów reklamy. W tym celu firma Amazon udostępnia pliki cookie pozwalające na prześledzenie pochodzenia zamówień. W ten sposób Amazon otrzymuje informację, iż użytkownik kliknął na link partnerski na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie Amazon są zapisywane na podstawie art. 6 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma tutaj uzasadniony interes, gdyż tylko za pomocą cookie możliwe jest ustalenie wynagrodzenia zależnego od zainteresowań.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez firmę Amazon znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Amazon na stronie: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.