Select another country or region to view content for your location.

Ta strona używa plików cookie

Używamy plików cookie, aby wyświetlać Ci treści odpowiednie dla Twojego języka i urządzeń (Niezbędne), aby prezentować treści wybrane dla Ciebie (Preferencje), aby analizować ruch na naszej stronie internetowej (Statystyki) oraz aby zaoferować Ci nasze najlepsze oferty specjalne na innych stronach internetowych (Marketing).

Klikając na "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić lub cofnąć ustawienia dotyczące plików cookie w stopce pod "Ustawienia plików cookie". Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej i nie można ich wyłączyć (np. SessionCookies).

Te pliki cookie pozwalają nam między innymi na wyświetlanie poprzednio oglądanych pozycji i polecanie podobnych pozycji. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz w polityce prywatności danego dostawcy.

Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje z naszą stroną internetową. Informacje te są zbierane i analizowane anonimowo. W zależności od narzędzia, może być ustawiony jeden lub więcej plików cookie od tego samego dostawcy. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz w polityce prywatności odpowiedniego dostawcy.

Potrzebujemy tych plików cookie, aby na przykład wyświetlać Ci nasze reklamy na innych stronach internetowych. Jeśli je wyłączysz, zamiast nich będą Ci się wyświetlać inne reklamy. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz w polityce prywatności danego dostawcy.

Aby nasza strona internetowa była dla Państwa optymalna i mogła być stale ulepszana, używamy plików cookie. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Dyrektywa WEEE i baterie

Informacje na temat dyrektywy WEEE 2012/19/EU

Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na śmieci

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że jesteś prawnie zobowiązany do pozbycia się tego urządzenia oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych, tzn. stare urządzenie musi zostać usunięte oddzielnie od odpadów domowych. Baterie lub akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, należy wcześniej wyjąć i zutylizować oddzielnie.

Pasek pod pojemnikiem na odpady oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 r.

 

 

Możliwości zwrotu starych urządzeń

Właściciele starych urządzeń mogą je oddawać w ramach możliwości zwrotu lub zbiórki starych urządzeń, stworzonych i dostępnych przez publiczne władze zajmujące się gospodarką odpadami, tak aby zapewnić właściwą utylizację. 

Dane osobowe

Wszystkim użytkownikom końcowym ZSEE przypomina się, że są oni odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych z ZSEE, który ma zostać unieszkodliwiony.

 


Informacje na temat dyrektywy bateryjnej 2006/66/WE

W dalszej części tekstu, ilekroć jest mowa o bateriach lub akumulatorach, rozumie się przez to stare baterie lub akumulatory.

Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na śmieci

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że są Państwo prawnie zobowiązani do usuwania baterii lub akumulatorów oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych, tzn. że muszą one być usuwane oddzielnie od odpadów domowych. Jeśli baterie lub akumulatory zawierają więcej niż 0,0005 % masowych rtęci, więcej niż 0,002 % masowych kadmu lub więcej niż 0,004 % masowych ołowiu, są one oznaczone symbolami chemicznymi metali (Hg, Cd, Pb), dla których wartość graniczna jest przekroczona.

Możliwości zwrotu baterii lub akumulatorów

Właściciele baterii lub akumulatorów mogą je nieodpłatnie zwrócić po zużyciu w ramach możliwości zwrotu lub zbiórki baterii lub akumulatorów ustanowionych i dostępnych przez publiczne organy gospodarowania odpadami lub bezpośrednio w handlu, tak aby zapewnić ich właściwe unieszkodliwienie. Adresy odpowiednich punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

Środki zapobiegania powstawaniu odpadów i środki mające na celu unikanie zaśmiecania

Zmniejsz w miarę możliwości ilość odpadów pochodzących z baterii poprzez stosowanie baterii o dłuższej żywotności lub baterii wielokrotnego ładowania. Nie zostawiaj baterii lub zasilanych bateriami urządzeń elektrycznych i elektronicznych leżących w pobliżu i w ten sposób nie zaśmiecaj środowiska.

Możliwości przygotowania do recyklingu zużytych baterii

Sprawdź, czy istnieje możliwość recyklingu zużytych baterii.

Możliwy wpływ substancji zawartych w bateriach na środowisko i zdrowie człowieka

Baterie lub akumulatory mogą zawierać substancje, które mają potencjalnie negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. W szczególności należy ostrożnie obchodzić się z bateriami zawierającymi lit ze względu na szczególne zagrożenia, np. zagrożenie pożarowe lub ryzyko połknięcia w przypadku ogniw guzikowych.

Znaczenie selektywnej zbiórki i recyklingu

Selektywna zbiórka i recykling baterii i akumulatorów w istotny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia.