Select another country or region to view content for your location.

Ta strona używa plików cookie

Używamy plików cookie, aby wyświetlać Ci treści odpowiednie dla Twojego języka i urządzeń (Niezbędne), aby prezentować treści wybrane dla Ciebie (Preferencje), aby analizować ruch na naszej stronie internetowej (Statystyki) oraz aby zaoferować Ci nasze najlepsze oferty specjalne na innych stronach internetowych (Marketing).

Klikając na "AKCEPTUJ" wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić lub cofnąć ustawienia dotyczące plików cookie w stopce pod "Ustawienia plików cookie". Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej i nie można ich wyłączyć (np. SessionCookies).

Te pliki cookie pozwalają nam między innymi na wyświetlanie poprzednio oglądanych pozycji i polecanie podobnych pozycji. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz w polityce prywatności danego dostawcy.

Potrzebujemy tych plików cookie, aby na przykład wyświetlać Ci nasze reklamy na innych stronach internetowych. Jeśli je wyłączysz, zamiast nich będą Ci się wyświetlać inne reklamy. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz w polityce prywatności danego dostawcy.

Aby nasza strona internetowa była dla Państwa optymalna i mogła być stale ulepszana, używamy plików cookie. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Polityka prywatności platformy brennenstuhl®Connect 

 

Więc kupiłeś nasz sprzęt do urządzeń brennenstuhl®Connect i zaczynasz używać oprogramowania do urządzeń brennenstuhl®Connect i wszystkich jego funkcji! Wszelkie informacje, którymi dzielisz się z nami (np. w celu utworzenia konta brennenstuhl®Connect) pomogą nam zapewnić Ci usługi związane z urządzeniem brennenstuhl®Connect i udoskonalić je, aby uczynić je jeszcze lepszymi. Wyjaśniamy tutaj nasze sposoby gromadzenia i wykorzystywania informacji oraz sposoby ochrony Państwa prywatności. W niniejszej polityce prywatności "dane osobowe" oznaczają informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby fizycznej, albo na podstawie samych informacji, albo na podstawie informacji i innych informacji, do których mamy dostęp. Gromadzimy zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe, aby umożliwić i ułatwić jak najlepsze doświadczenia użytkownika.

Jakie informacje są gromadzone i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Aby móc świadczyć Państwu nasze usługi, poprosimy Państwa o podanie niezbędnych danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia tych usług. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów lub usług.

 1. Informacje o koncie brennenstuhl®Connect
  Dane osobowe zbierane podczas tworzenia konta brennenstuhl®Connect mogą zawierać informacje osobiste, takie jak adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Informacje te pomagają aktywować, zarządzać i korzystać z usług brennenstuhl®Connect. Twój pseudonim, zdjęcie profilowe, kraj i strefa czasowa zostaną połączone z Twoim kontem, abyś mógł wygodnie odwiedzić nasz produkt i usługę.
 2. Informacje o urządzeniach użytkownika
  Twój model urządzenia, system operacyjny, unikalny identyfikator urządzenia, adres IP, numer wersji oprogramowania brennenstuhl®Connect, typ dostępu i model itp. zostaną zebrane dla Ciebie. Są to bardzo potrzebne podstawowe informacje, które musimy zebrać od Państwa.
 3. Informacje o urządzeniach
  Wszystkie informacje dotyczące inteligentnych urządzeń będą zbierane w celu umożliwienia zdalnego sterowania nimi za pośrednictwem aplikacji APP.
 4. Zdjęcie/film wideo
  Zdjęcie lub obraz wideo uzyskane przez kamerę zostaną zebrane i są one wykorzystywane w celu zapewnienia mobilnego monitoringu i serwisu alarmowego dla Ciebie.
 5. Informacje zwrotne
  Zawsze jesteśmy tu po to, aby otrzymać Twoją opinię lub sugestię, aby Twoje problemy lub awaria urządzenia zostały rozwiązane za pierwszym razem.
 6. Informacje w podczerwieni
  Informacje dotyczące zdalnego sterowania na podczerwień zostaną zebrane i umożliwią sterowanie innym urządzeniem na podczerwień za pomocą aplikacji.
 7. Scenariusz użytkownika
  Podczas korzystania z takich funkcji, jak scenariusz, automatyzacja i tak dalej, będziemy zbierać informacje o ustawieniach, które umożliwiają obsługę inteligentnych scenariuszy.
 8. Dane dotyczące zawartości tłuszczu w organizmie
  Kiedy używasz inteligentnego kalkulatora tkanki tłuszczowej, Twoje dane o ciele, takie jak wzrost, waga, zawartość tłuszczu, BMI i mięśnie zostaną zebrane.

W jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe

To, co zebraliśmy, możesz wykorzystać do kontrolowania zakupionych u nas inteligentnych urządzeń.

 • Aby zapewnić Państwu nasze produkty i usługi, przetwarzanie zamówień, wykonywanie zobowiązań umownych między Państwem a nami, aby zapewnić funkcje i bezpieczeństwo naszych produktów, aby zweryfikować Państwa tożsamość, aby zapobiec i prześledzić oszukańcze lub niewłaściwe wykorzystanie.
 • Rozwój naszych produktów i usług, wraz z informacjami ogólnymi i statystycznymi.
 • Komunikowanie się z użytkownikiem, w tym dostarczanie mu powiadomień o produktach i usługach, które są aktualizowane lub uruchamiane.
 • Aby zapewnić Państwu materiały marketingowe i promocyjne dotyczące naszych produktów i usług (proszę zwrócić uwagę, że mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji).
 • Indywidualny projekt produktu i świadczenie usług dostosowanych do potrzeb klienta, na przykład polecanie i wyświetlanie informacji i reklam dotyczących dopasowanych do niego produktów oraz zapraszanie do udziału w ankietach dotyczących korzystania z urządzenia brennenstuhl®Connect.
 • Prowadzenie dochodzeń dotyczących naszych produktów i usług.
 • Jeśli bierzesz udział w naszej loterii, konkursie lub innych promocjach, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do zarządzania takimi działaniami.
 • Świadczyć usługi serwisowe, monitorować licencje na oprogramowanie, udoskonalać nasze produkty lub analizować efektywność naszych działań.

Z kim dzielimy się Twoimi informacjami?

Jeżeli nie poinformujemy Cię w niniejszej polityce prywatności, Twoje dane osobowe będą traktowane jako poufne. Ujawnienie może obejmować scenariusze wymienione w tej sekcji poniżej. W każdym przypadku opisanym w tej sekcji możesz mieć pewność, że Brennenstuhl będzie udostępniać Twoje dane osobowe tylko za Twoją zgodą. Powinieneś wiedzieć, że gdy Brennenstuhl udostępni Twoje dane osobowe stronie trzeciej w każdych okolicznościach opisanych w tej sekcji, Brennenstuhl zapewni, że strona trzecia podlega praktykom i obowiązkom przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności w Twoim kraju. Brennenstuhl zapewni umownie, że zagraniczni usługodawcy zewnętrzni będą przestrzegać standardów prywatności, które obowiązują w Państwa kraju.

Ujawnienie informacji spółkom z grupy Brennenstuhl i usługodawcom zewnętrznym

 • W celu sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej Brennenstuhl, która gromadzi Państwa dane osobowe, może od czasu do czasu ujawniać Państwa dane osobowe firmom zewnętrznym (w komunikacji, mediach społecznościowych, technologii lub działalności w chmurze) lub naszym zewnętrznym dostawcom usług, którymi są nasze domy pocztowe, dostawcy usług dostawy, firmy telekomunikacyjne, centra danych, obiekty przechowywania danych oraz dostawcy usług dla klientów, agenci, powiązane korporacje i/lub inne strony trzecie (razem "dostawcy usług dla stron trzecich"). Tacy dostawcy usług będą przetwarzać Twoje dane osobowe w imieniu Brennenstuhl lub do jednego lub więcej celów wymienionych powyżej.
 • Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie przez Brennenstuhl w celu dostarczenia lub ulepszenia naszych produktów lub usług i nie będą udostępniane do celów marketingowych.

Ujawnienie informacji innym osobom

Brennenstuhl może ujawnić Twoje dane osobowe bez dalszej zgody, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo w następujących przypadkach:

 • przypadki, w których ujawnienie jest wymagane lub autoryzowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i/lub regulacji;
 • przypadki, w których ujawnienie jest konieczne w celu zareagowania na sytuację nadzwyczajną, która zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu jednostki lub innej osoby;
 • przypadki, w których ujawnienie jest konieczne dla zapobiegania przestępczości lub postępowania sądowego;
 • przypadki, w których cel takiego ujawnienia leży wyraźnie w interesie jednostki i jeżeli zgoda nie może zostać uzyskana w odpowiednim czasie;
 • przypadki, w których ujawnienie jest niezbędne dla jakiegokolwiek dochodzenia lub postępowania;
 • przypadki, w których ujawnienie danych osobowych jakiemukolwiek funkcjonariuszowi wyznaczonego organu ścigania następuje po przedstawieniu pisemnego upoważnienia podpisanego przez kierownika lub dyrektora tego organu ścigania, lub osobę o podobnej randze, potwierdzającego, że dane osobowe są niezbędne do celów pełnienia funkcji lub obowiązków funkcjonariusza; i/lub
 • przypadki, w których ujawnienie informacji agencji publicznej i takie ujawnienie jest konieczne ze względu na interes publiczny.

Inne informacje

Używamy danych statystycznych, które nie identyfikują użytkownika (dane nieosobowe), aby pomóc w naszych działaniach i udoskonalić nasze produkty i usługi oraz zapewnić lepsze doświadczenia użytkownika. Oto niektóre z danych nieosobowych, które możemy gromadzić i w jaki sposób je wykorzystujemy:

 • Kiedy tworzysz konto brennenstuhl®Connect, pobierasz nasze oprogramowanie, rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, bierzesz udział w ankietach online lub w inny sposób z nami współpracujesz, możemy zebrać Twoje preferencje językowe, kod pocztowy, numer kierunkowy i strefę czasową, w której korzystasz z naszych produktów i usług, a także Twój zawód.
 • Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w naszym Programie Ulepszania Doświadczenia Użytkownika, możemy gromadzić statystyki związane z korzystaniem przez Ciebie z naszych produktów, na zasadzie anonimowości. Może to obejmować informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z naszej oficjalnej strony internetowej, produktów i usług. W przypadku nieprawidłowego wyłączenia lub awarii, możemy zbierać informacje dotyczące urządzenia mobilnego użytkownika w celu zdiagnozowania problemu.
 • Jeśli korzystasz z naszych usług lub funkcji opartych na informacjach o lokalizacji, np. wyszukiwanie lokalizacji, korzystanie z reklam, korzystanie z funkcji pogodowych, informacji o dostępie opartych na mapach itp.
 • Podczas korzystania z naszej strony internetowej, usług online, aplikacji interaktywnych, wiadomości e-mail i reklamy, możemy używać plików cookie i innych elementów technicznych (np. etykiet pikselowych) do gromadzenia i przechowywania danych nieosobowych. Umożliwia nam to zapewnienie Państwu lepszego doświadczenia i poprawę ogólnej jakości naszych usług, np. w zakresie zapisywania preferowanych ustawień językowych, wysyłania wiadomości e-mail w czytelnym formacie, określania, czy wiadomości e-mail zostały otwarte, czy nie, itp.
 • Podczas korzystania z naszych produktów i usług za pomocą przeglądarki internetowej możemy zbierać informacje o logowaniu, np. adres IP, typ przeglądarki, język, źródło informacji, system operacyjny, datę i godzinę oraz dane dotyczące liczby kliknięć. Podczas pierwszego użycia i aktywacji urządzenia brennenstuhl®Connect może zostać zebrany unikalny kod identyfikacyjny urządzenia i przybliżone informacje geograficzne.

Usuń informacje

Jeśli chcesz, możesz usunąć wszystkie następujące informacje na temat "Profil - Strefa prywatna - Anulowanie konta".

 1. Informacje o koncie brennenstuhl®Connect
 2. Informacje o urządzeniach użytkownika
 3. Informacje o urządzeniach
 4. Zdjęcie/film wideo
 5. Informacje zwrotne
 6. Informacje w podczerwieni
 7. Scenariusz użytkownika
 8. Dane dotyczące zawartości tłuszczu w organizmie

Twoja opcja

Potwierdziłeś, że przeczytałeś, zrozumiałeś i otrzymałeś całą treść niniejszej polityki prywatności zanim wyraziłeś zgodę lub w inny sposób skorzystałeś z usług Brennenstuhl. Po skorzystaniu z tej usługi wyrażasz zgodę na wszystkie postanowienia niniejszej polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką prywatności, nie będziesz korzystać z usług świadczonych przez nas.

Zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa informacji

Podjęte zostaną różne środki zapobiegawcze w celu ochrony danych osobowych przed utratą, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem, jak również nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, nasza firma posiada ścisłe przepisy i procedury dotyczące bezpieczeństwa informacji oraz specjalny zespół ds. informacji, który ściśle wdraża powyższe środki w ramach firmy. Twoje informacje są przechowywane na serwerach w Europie. Dla celów bezpieczeństwa i tworzenia kopii zapasowych, możemy przechowywać Państwa informacje i dane na serwerach innych firm powiązanych.

Okres przechowywania informacji

Będziemy przechowywać Państwa informacje przez okres niezbędny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej polityce ochrony danych osobowych, chyba że będzie to wymagane lub dozwolone przez prawo na dłuższy okres czasu.

Skargi i informacje zwrotne

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, po prostu daj nam znać pod adresem service@brennnenstuhl.de

Aktualizacja polityki

Możemy zmienić i zaktualizować tę politykę w dowolnym czasie i opublikować powiadomienie na stronie internetowej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli w dniu oficjalnego wejścia w życie aktualizacji zmian nadal korzystasz z powiązanych z platformą brennenstuhl®Connect, uznaje się, że zgadzasz się na aktualizację zmian.

Zastosowanie prawne i jurysdykcja

Niniejsza polityka jest sformułowana zgodnie z prawem niemieckim i podlega prawu niemieckiemu.