Select another country or region to view content for your location.

Tyto webové stránky používají soubory cookie

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám mohli zobrazit správný obsah pro váš jazyk a zařízení (Nezbytné), k prezentaci obsahu vybraného pro vás (Preference), k analýze návštěvnosti našich webových stránek (Statistiky) a k tomu, abychom vám mohli nabídnout naše nejlepší speciální nabídky na jiných webových stránkách (Marketing).

Kliknutím na tlačítko "PŘIJMOUT" souhlasíte s používáním souborů cookie. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit nebo zrušit v zápatí v části "Nastavení souborů cookie". Podrobné informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nelze je zakázat (např. SessionCookies).

Tyto soubory cookie nám mimo jiné umožňují zobrazit vám dříve zobrazené položky a doporučit vám podobné položky. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a v zásadách příslušného poskytovatele.

Tyto soubory cookie nám pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci pracují s našimi webovými stránkami. Informace jsou shromažďovány a analyzovány anonymně. V závislosti na nástroji může být nastaven jeden nebo více souborů cookie od stejného poskytovatele. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a v zásadách příslušného poskytovatele.

Tyto soubory cookie potřebujeme například k tomu, abychom vám mohli zobrazovat naši reklamu na jiných webových stránkách. Pokud je zakážete, budou se vám místo nich zobrazovat jiné reklamy. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a v zásadách příslušného poskytovatele.

Abychom pro vás mohli naše webové stránky optimálně navrhnout a neustále je vylepšovat, používáme soubory cookie. Dalším používáním webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Další informace o souborech cookie naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Směrnice o WEE a bateriích

Informace o směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Význam symbolu přeškrtnuté popelnice

Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že jste ze zákona povinni likvidovat toto zařízení odděleně od netříděného komunálního odpadu, tj. staré zařízení musí být likvidováno odděleně od domovního odpadu. Baterie nebo dobíjecí baterie, které nejsou trvale nainstalovány, je třeba předem vyjmout a zlikvidovat odděleně.

Proužek pod odpadkovým košem znamená, že výrobek byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

 

Možnosti zpětného odběru starých spotřebičů (Směrnice WEEE 2012/19/EU)

Majitelé starých spotřebičů je mohou odevzdat v rámci možností zpětného odběru nebo sběru starých spotřebičů, které zřídily a mají k dispozici orgány veřejné správy odpadového hospodářství, aby byla zajištěna jejich řádná likvidace.

Osobní údaje (Směrnice WEEE 2012/19/EU)

Všem koncovým uživatelům OEEZ připomínáme, že jsou odpovědní za vymazání osobních údajů z OEEZ určených k likvidaci.

Registrační číslo WEEE

Pod registračním číslem F06200028 jsme zapsáni v rejstříku EKO-KOM, as, Na Pankráci 1685/17 140 21 Prag 4, jako výrobce elektrických a/nebo elektronických zařízení.


Informace o směrnici o bateriích 2006/66/ES

V následujícím textu, kdekoli se hovoří o bateriích nebo akumulátorech, jsou myšleny staré baterie nebo akumulátory.

Význam symbolu přeškrtnuté popelnice (BattG)

Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že jste ze zákona povinni likvidovat baterie nebo akumulátory odděleně od netříděného komunálního odpadu, tj. že je musíte likvidovat odděleně od domovního odpadu. Pokud baterie nebo akumulátory obsahují více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti, více než 0,002 hmotnostních procent kadmia nebo více než 0,004 hmotnostních procent olova, jsou označeny chemickými symboly kovů (Hg, Cd, Pb), pro které je překročena mezní hodnota.

Možnosti vrácení baterií nebo akumulátorů (Směrnice o bateriích 2006/66/ES)

Majitelé baterií nebo akumulátorů je mohou po použití bezplatně odevzdat v rámci možností zpětného odběru nebo sběru baterií nebo akumulátorů zřízených a dostupných orgány veřejné správy odpadů nebo přímo v obchodě, aby byla zajištěna jejich řádná likvidace. Adresy vhodných sběrných míst získáte na městském nebo obecním úřadě.

Opatření k předcházení vzniku odpadů a opatření k zamezení jejich vzniku (Směrnice o bateriích 2006/66/ES)

co nejvíce snižte produkci odpadu z baterií používáním baterií s delší životností nebo dobíjecích baterií. Nenechávejte baterie nebo elektrická a elektronická zařízení na baterie jen tak ležet a neznečišťujte tak životní prostředí.

Možnosti přípravy na recyklaci použitých baterií (Směrnice o bateriích 2006/66/ES)

Zjistěte, zda je možné použité baterie recyklovat.

Možné účinky látek obsažených v bateriích na životní prostředí a lidské zdraví (Směrnice o bateriích 2006/66/ES)

Baterie nebo akumulátory mohou obsahovat látky, které mají možné negativní účinky na lidské zdraví i na životní prostředí. Zejména s bateriemi obsahujícími lithium je třeba zacházet opatrně kvůli zvláštním rizikům, např. nebezpečí požáru nebo nebezpečí spolknutí v případě knoflíkových článků.

Význam tříděného sběru a recyklace (Směrnice o bateriích 2006/66/ES)

Oddělený sběr a recyklace baterií a akumulátorů významně přispívají ke zlepšení životního prostředí a zamezení ohrožení zdraví.