Select another country or region to view content for your location.

Vi tillhandahåller våra tjänster med hjälp av kakor. När du använder dig av våra tjänster bekräftar du därmed att du är införstådd med att vi använder kakor. Läs mer.

Överspänningsskydd

Meningen med ett överspänningsskydd är att det ska kunna reducera ev. förekommande överspänningar på elektriska och elektroniska apparater till ofarliga nivåer. Ett enkelt sätt att skydda sig mot överspänningar är att använda produkter med överspänningsskydd.