Select another country or region to view content for your location.

Vi tillhandahåller våra tjänster med hjälp av kakor. När du använder dig av våra tjänster bekräftar du därmed att du är införstådd med att vi använder kakor. Läs mer.

Boende och trädgård

Your home is the most important place for you. Whether the lawn needs to be cleaned up, the barbecue party is coming up, the living area needs to be comfortable or the workplace needs to be organized. All this works with the right power and light supply, both indoors and outdoors.