Select another country or region to view content for your location.

Vi tillhandahåller våra tjänster med hjälp av kakor. När du använder dig av våra tjänster bekräftar du därmed att du är införstådd med att vi använder kakor. Läs mer.

Tillverkargaranti

Vår tillverkargaranti gäller Brennenstuhl-produkter som är märkta med Brennenstuhls garantisymbol på produkten eller originalförpackningen eller också i vår säljkatalog.

 

10 Jahre Herstellergarantie 5 Jahre Herstellergarantie 3 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Herstellergarantie 5 Jahre Herstellergarantie 3 Jahre Herstellergarantie

Garantiperioden anges med respektive symbol till 10, 5 eller 3 år. Oavsett i vilket land en produkt köps in börjar garantin att gälla från den dagen när en användare köper produkten.

Om man vill utnyttja garantin måste man bevisa att man har rätt till det genom uppvisande av en specificerad köpehandling (kassakvitto, leveranssedel eller faktura från säljaren).

Tillverkargarantin gäller material- och tillverkningsfel som har smugit sig in under produktionen och vi förbinder oss att vi efter att den ifrågavarande produkten har returnerats till oss utan någon extra kostnad lagar eller byter ut produkten. Ackumulatorer, batterier och ljuskällor omfattas inte av garantin.

Vår tillverkargaranti är en frivillig tjänst som vi erbjuder och det är också frivilligt om man vill göra anspråk på garantin. Om man väljer att göra eller inte göra anspråk på garantin har det inga negativa konsekvenser med tanke på rättsliga krav som kan komma att ställas på oss, återförsäljaren eller några andra parter. I synnerhet begränsas inte förbrukarens lagliga rättigheter, vilket också gäller dennes rättigheter gentemot säljaren.

För kostnadsfri frakt av den garanterade produkten tillhandahåller vi klistermärken som ska klistras på förpackningarna. Använd i så fall vårt kontaktformulär för att fylla i uppgifter om produkten, inköpsstället och inköpsdatumet. Glöm inte att ge en kort beskrivning av felet.
Genom att man fyller i kontaktformuläret tillvaratas garantitiden.

Observera att garantin inte täcker skador på produkten som har uppstått till följd av felaktig användning eller extern påverkan. Produkten måste fraktas i en stabil och brottsäker förpackning och vara korrekt inpackad för att undvika transportskador.

I våra garantitjänster ingår det varken förnyelse eller förlängning av garantiperioden. Enheter eller delar som bytts ut övergår i vår ägo.

 Tillverkargaranti.pdf