Select another country or region to view content for your location.

Vi tillhandahåller våra tjänster med hjälp av kakor. När du använder dig av våra tjänster bekräftar du därmed att du är införstådd med att vi använder kakor. Läs mer.

Socket adapters can be used for connecting to sockets.

Our portfolio of socket adapters ranges from classic adapter plugs to adapter plugs with overvoltage protection. 

Find the socket adapter suitable for you, according to the intended use.