Select another country or region to view content for your location.

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb prehlasujete, že súhlasíte s ich používaním. Dozvedieť sa viac.

Čo je ochrana proti prepätiu a prečo je taká dôležitá ?

Ochrana, ktorá sa oplatí

Nefunguje internet? Alebo už nemôžete po búrke zapnúť televízor?
Nepríjemnosti narastajú, či už pracujete z domu alebo ste chceli relaxovať a vychutnať si večer. K tomu sa pridá namáhavé vysvetľovanie s poisťovňou, či vôbec pokryje škody.  Škody z prepätia nie sú vždy kryté poistením domácnosti a obytných budov.

Riešenie je celkom jednoduché. Predlžovačky s prepäťovou ochranou ako aj adaptéry s prepäťovou ochranou.
Viacnásobné predlžovačky s prepäťovou ochranou môžu redukovať napäťové špičky tak, že sa nepoškodia pripojené prístroje.

Zabráňte poškodeniu vašich elektronických prístrojov pomocou výrobkov s prepäťovou ochranou!

Ochrana, ktorá sa oplatí

Čo sú prepätia?

Prepätia sú všetky napätia, ktoré krátkodobo prekročia hraničnú hodnotu sieťového napätia. Prepätie však nemusí vzniknúť len v sieti 230 V (normálne napätie domácej siete), ale môže preniknúť do pripojených prístrojov aj cez telefónne vedenia alebo antény. Prepätia najskôr zasiahnu citlivé systémové časti. Miniatúrne, elektronické spínacie obvody na platinách, matičných doskách, sieťových kartách a pod. nedokážu zvládnuť žiadne dodatočné prúdové a napäťové špičky. Bez účinnej ochrany zničia prepätia citlivé elektronické prvky v spínacích obvodoch pripojených prístrojov.

Príčinou prepätí môže byť napr. spínací impulz silných motorov, zváračské prístroje alebo iné veľké elektrické prístroje. Najnebezpečnejšie príčiny sú príliš vysoké napäťové špičky, ktoré môžu byť vyvolané nepriamym bleskom. Znamenajú istý koniec nechránených elektrických prístrojov.

Prúdové nárazy prenikajú ohromnou intenzitou do siete aj prostredníctvom nepriamych bleskov, alebo zasiahnu počítačové zariadenia, video a HIFI-prístroje cez telefónne vedenie alebo antény a prístroje bez príslušnej ochrany môžu zničiť.

Prečo je ochrana proti prepätiu taká dôležitá?

Ochranu pred prepätím a elektromagnetickými prúdovými špičkami je možné dosiahnuť použitím výrobkov na ochranu prístrojov, ktoré sa používajú medzi zdrojom prúdu (zásuvka) a prístrojom.

Ochranné prvky, ako varistory a plynové odvádzače sú dôležité časti, ktoré zabezpečujú, aby sa nebezpečné prepätia odvádzali v zlomku sekundy do zeme a aby sa tak ničivé vysoké napätie nemohlo dostať k chráneným prístrojom.

My používame len výkonné moduly, ktoré sa môžu kombinovať pre množstvo výrobkov. Uvážená voľba stupňov ochrany ponúka pre každú potrebu ten správny výrobok. S maximálnym súhrnom výbojových prúdov až do 120.000 ampérov môže brennenstuhl® ponúknuť absolútne najvyšší výkon.

  • Zásahy bleskom môžu viesť k prepätiam v sieti, čo môže poškodiť pripojené elektrické prístroje, ako napr. kávovary, kuchynské roboty, televízor, internet-Router, počítač.
    Práve v letných mesiacoch je riziko bleskov a hromov podstatne vyššie ako v zime.
  • Za posledné roky výrazne stúpol počet drahých elektronických prístrojov v domácnostiach. Okrem toho sú prístroje stále menšie a výkonnejšie, čím však citlivejšie reagujú na prepätia.
  • Finančné škody a nepríjemnosti narastú potom, ak sa po zásahu bleskom a po prepätí zničia drahé elektrické prístroje ako televízor, počítač alebo kuchynské roboty. Pre zabránenie týchto prepätí dokáže prepäťová ochrana zredukovať vznikajúce napäťové špičky na takú mieru, ktorá je nie pre pripojený prístroj nebezpečná.