Select another country or region to view content for your location.

Vi tillhandahåller våra tjänster med hjälp av kakor. När du använder dig av våra tjänster bekräftar du därmed att du är införstådd med att vi använder kakor. Läs mer.

Vad är ett överspänningsskydd och varför är det så viktigt?

Ett skydd som lönar sig

Har internet slutat att fungera? Eller går det inte att få igång tv:n efter ovädret?
Det här är en källa till irritation, oavsett om man sitter hemma och jobbar eller vill koppla av under helgen. Sedan måste man ju ta itu med det där med försäkringarna, om de nu ens täcker de uppkomna skadorna. Egendoms- eller hemförsäkringar täcker inte alltid överspänningsskador.

Vi har kommit på en enkel lösning: Grenuttag med överspänningsskydd och överspänningsskyddsadapter.
Med hjälp av grenuttag med överspänningsskydd kan man reducera risken för överslängar så att de anslutna apparaterna inte skadas.

Undvik skador på dina elektroniska apparater med hjälp av överspänningsskyddsprodukter!

Ett skydd som lönar sig

Vad är överspänningar?

Om spänningar temporärt överskrider nätspänningens gränsvärden betecknas de som överspänningar. Men man får inte bara problem med överspänningar i 230 V elnät (normal spänning för hushållsström) utan även via telefon- och antennledningar i de anslutna apparaterna. Överspänningar drabbar först de känsliga systemkomponenterna. De pyttesmå elektroniska kretsarna på kretskort, systemkort, nätverkskort osv. klarar inte av ytterligare ström- och spänningstoppar. Om man inte har ett effektivt skydd förstör överspänningarna känsliga elektroniska komponenter i de anslutna apparaternas strömkretsar.

Uppkomsten av överspänningar kan exempelvis förklaras med kopplingsimpulser från kraftfulla motorer, svetsmaskiner eller andra typer av stora elektroniska apparater. Den farligaste anledningen är mycket höga överslängar som utlöses av indirekta blixtar. På det här sättet går oskyddade elektroniska apparater ett säkert slut tillmötes.

På grund av indirekta blixtar hamnar även strömstötar i enorma strömstyrkor i elnätet eller via telefon- och antennkablar i datorsystem, video- och HiFi-apparater samt skapar stor förödelse för de här oskyddade apparaterna.

Varför är det så viktigt med överspänningsskydd?

Man kan skydda sig mot överspänningar och elektromagnetiska överslängar genom att använda produkter med maskinskyddande egenskaper som kopplas in mellan strömförsörjningen (uttaget) och respektive enhet.

Skyddselement, som varistorer och gasutsläppsrör är viktiga komponenter som hjälper till att på bråkdelen av en sekund leda ned farliga överspänningar i jorden så att den förödande höga spänningen inte hamnar i de skyddade apparaterna.

Vi använder oss endast av högeffektiva moduler som kan kombineras med en uppsjö av olika produkter. I vårt genomtänka sortiment med olika skyddsnivåer hittar man alltid rätt produkt för sina behov. Med en maximal läckström på upp till 120 000 ampere erbjuder brennenstuhl® enormt hög prestanda.

  • Vid blixtnedslag kan det uppstå överspänningar i elnätet, vilket gör att anslutna elapparater som t.ex. kaffe- och köksmaskiner, tv-apparater, internetroutrar och datorer kan skadas.
    Särskilt under sommarmånaderna löper man större risk att drabbas av blixt- och åsknedslag.
  • Under de senaste åren har vi sett en stor ökning av antalet kostsamma elektroniska apparater i de privata hushållen. Dessutom blir de elektroniska apparaterna allt mindre och effektivare, men samtidigt också känsligare för överspänningar.
  • Ofta måste man dras med stora ekonomiska skador och bekymren brukar samlas på hög när dyrbara elektroniska apparater som tv-apparater, datorer eller köksmaskiner skadas på grund av blixtnedslag och överspänningar. Det går att få bukt med de här överspänningarna genom att använda ett överspänningsskydd, vars effekt gör att uppkomna spänningstoppar reduceras till en nivå som är helt ofarlig för terminalutrustningarna.