Select another country or region to view content for your location.

Vi tillhandahåller våra tjänster med hjälp av kakor. När du använder dig av våra tjänster bekräftar du därmed att du är införstådd med att vi använder kakor. Läs mer.

Läckströmmar

Vi ställer produkter mot praktiska exempel Vilken nytta har man av att hålla koll på läckströmmen på grenuttag med överspänningsskydd?

Med den max. läckströmmen hos grenuttag med överspänningsskydd får man reda på hur mycket ström som kan läcka ut utan att skyddsanordningen blir förstörd.

Ju högre värde, desto större tillåten överspänning i elnätet utan att skyddsanordningarna förstörs och ju högre läckström, desto fler små överspänningstoppar kan grenuttag med överspänningsskydd fånga upp utan att de skadas.

Komponenterna och skyddselementen, som varistorer och gasutsläppsrör är viktiga komponenter som hjälper till att på bråkdelen av en sekund leda ned farliga överspänningar i jorden så att den förödande höga spänningen inte hamnar i de skyddade elektriska apparaterna.

Installation av ett överspänningsskydd på grenuttag

Överspänningsskyddsmoduler består av olika elkomponenter som vid rätt val och uppställning ger ett högvärdigt skydd:

  • Varistorer (spänningsberoende motstånd)
  • Gasutsläppsrör (skyddat gnistgap)
  • Termosäkring
  • Överspänningsskyddsindikering

Heroiskt blixt- och överspänningsskydd

En superhjälte i ovädershimlen: ”Bretector” hittar man på alla förpackningar för grenuttag med överspänningsskydd och ska göra det lättare att skilja på traditionella grenuttag och grenuttag med blixt- och överspänningsskydd. 

Dessutom bör man snabbt kunna orientera sig med ledning av stjärnsystemet på förpackningarna:  Med hjälp av en tabell som man hittar på alla förpackningar kan man ta reda på vilka grenuttag med överspänningsskydd vi rekommenderar för professionella, krävande och standardelapparater.

 

För avancerade produkter och för produkter som har ett penningmässigt eller ideellt värde rekommenderar vi grenuttag med överspänningsskydd med en max. läckström på från 30 000 A till 120 000 A. Avancerade apparater kostar särskilt mycket och är alltid effektivare, men å andar sidan känsligare för överspänningar.

För lite mer krävande elapparater som t.ex. spelkonsoler eller laddningsstationer rekommenderar vi grenuttag med överspänningsskydd med en maximal läckström på 19 500 A.

För standard elapparater som t.ex. kaffemaskiner, vattenkokare eller matberedare rekommenderar vi grenuttag med överspänningsskydd med en maximal läckström på 13 500 A.

När det gäller elapparater som ligger våra kunder lite extra varmt om hjärtat brukar vi rekommendera att man förser dem med högre läckström.

Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz