Vi tillhandahåller våra tjänster med hjälp av kakor. När du använder dig av våra tjänster bekräftar du därmed att du är införstådd med att vi använder kakor. Läs mer.

Grenuttag med separat tillkopplingsbara uttag och långt avstånd till strömförsörjningsenheter

Separat kopplingsbart grenuttag