Vi tillhandahåller våra tjänster med hjälp av kakor. När du använder dig av våra tjänster bekräftar du därmed att du är införstådd med att vi använder kakor. Läs mer.

FAQ

Hur kasseras batterier vederbörligen?

Tomma batterier får inte slängas i hushållssopor. Detta påpekar även symbolen av den överkryssade soptunnan på batterierna resp. deras förpackning.

Gamla batterier kan t.ex. återlämnas gratis till handeln. Insamlingsboxar för gamla batterier hittas t.ex. i varje köpcenter, stormarknad eller byggmarknad där nya batterier kan köpas. Ibland tar även kommuner emot gamla batterier hos återvinningscentraler eller via mobila uppsamlingsenheter.

Hur kan ljusmedlet i en stavlampa bytas?

På lampskärmen förklaras hur ljusmedlet kan bytas. Finns ingen beskrivning, kan ljusmedlet inte bytas.

Varför har ljuskällor för halogenstrålkastare nuförtiden mindre effekt (t.ex. 350 W eller 400 W) än tidigare (500 W)?

Med anledning av det nya EU-ekodesigndirektivet används sedan september 2009 nya, energisparande ljuskällor i våra halogenstrålkastare. Dessa energisparande halogenstavar behöver för samma ljuseffekt 20-30% mindre energi, d.v.s. bara 350-400 W istället för hittills 500 W. Detta innebär flera fördelar: Genom den mindre nödvändiga effekten minskas dels strömförbrukningen, vilket avlastar din elräkning. För det andra hjälper denna åtgärd att hantera våra energireserver varsamt och att skona miljön. Hos halogenstrålkastare med energisparande halogenstavar finns EU-flaggan samt texten "motsvarar 500 W" eller "motsvarar 150 W" påtryckt.

Varför har ljuskällor för halogenstrålkastare nuförtiden mindre effekt (t.ex. 350 W eller 400 W) än tidigare (500 W)?

Hur kasseras LED produkter vederbörligen?

Uttjänade LED-lampor eller LED-lys hör inte i hushållssopor eftersom de innehåller elektroniska komponenter. Lämna dessa produkter till offentliga återvinningscentraler. Återvinningscentraler finns i många städer men även mobila uppsamlingsenheter finns.

Den miljövänliga återvinningen bidrar till att värdefulla beståndsdelar av lampan inte går förlorade utan tillförs recyclingen. Vid återvinningen av gamla lampor kan även små mängder skadliga ämnen tas om hand på det korrekta sättet.

Vad menas med färgtemperatur? Vad innebär Kelvin-angivelsen?

Färgtemperaturen är ett mått att ange en ljuskällans färgton. Färgtemperaturens enhet är Kelvin (K). Färgtemperaturen kan indelas i olika ljusfärger, nämligen varmvit (warm white) under 3300 K, neutralvit (neutral white) 3300–5000 K, dagsljusvit (daylight white) över 5000 K. Beroende på tillämpning rekommenderas olika färgtemperaturer resp. ljusfärger. För bodelen erbjuder sig varmvit ljus, medan arbetsdelen oftast ligger i det dagsljusvita området.

 

Vad betyder Lumen-angivelsen? Hur ljusa är LED-lamporna jämfört med en traditionell glödlampa?

Lumen (förkortning: lm) är enheten för ljusflödet och ange en lampas intensitet; ju högre lumenvärdet, ju ljusare är lampan.

För att jämföra ljusheten av en LED-lampa med en konventionell glödlampa kan följande skala användas. För att t.ex. jämföra en LED-lampa med 2.500 lumen (lm) med ljusheten av en glödlampa, leta efter motsvarande lumenangivelsen resp. närmaste värdet på skalan, i detta fall t.ex. 2.452 lm. Uppe på skalan finns Watt-angivelsen av en ungefärlig jämförbar glödlampa, i detta fall alltså 150 W. Ljusheten av en LED-lampa med 2.500 lm kan alltså ungefär med en 150 W-glödlampa jämföras.

 

Är LED utbytbara?

I nästan alla LED-lampor är LED integrerade och kan inte bytas av användaren. Lampor med integrerade ljuskällor är enklare och därmed billigare att tillverka än dem med utbytbara ljuskällor. Vid användning av LED är ett byte under den normala användningstiden inte nödvändigt eftersom livslängden av en LED med typiska 50.000 h vida överstiger den av traditionella ljuskällor (glödlampa bara ca. 1.000 h, halogenlampa bara ca. 2.000 h).

Kan i en halogenstrålkastare med energisparande halogenstav även eventuellt befintliga konventionella halogenstav användas?

Ja, eftersom de energisparande halogenstaverna är av samma konstruktion som konventionella halogenstavar kan även eventuellt fortfarande kvarvarande konventionella halogenstavar användas. Samma sak gäller för användningen av energisparande halogenstavar i äldre halogenstrålkastare. Endast den rätta fattningen (R7s) samt storleken måste beaktas (ca. 78 mm vid H150, ca. 118 mm vid H500).

Finns det reservglas för Brennenstuhl halogenstrålkastare ?

Ja, för de flesta Brennenstuhl halogenstrålkastare kan reservglas beställas av vår försäljningsavdelning.

För vilka lampor passar stativen BS 250 och Brobusta ST 300?

Generellt kan våra lampor med hållbygel användas på dessa stativ. Observera dock alltid att lampan måste positioneras så att stativet får bara köras ut så långt att stativet inklusive monterad lampa vid en baslutning av 15° även vid beröring fortfarande står stabilt och inte ramlar. Vänligen observera även våra stativs maximala bärkraft (10 kg för ST 300, art.-nr. 1170310 resp. 7 kg för BS 250, art.-nr. 1170610). Chip-LED strålkastarna med 100 W eller högre effekt är därför inte lämpliga att användas på våra stativ.

Infraröd-rörelsedetektorn reagerar endast på mycket kort distans. Vad kan det beror på?

Infraröd-rörelsedetektorn (även kallad PIR-rörelsedetektor) reagerar på förändringar i omgivningstemperaturen, t.ex. genom en människans rörelse i registreringsområdet. Vid mycket höga omgivningstemperaturer, t.ex. på sommaren, är avståndet förminskat, eftersom skillnaden mellan omgivningstemperaturen och den mänskliga kroppens temperatur bara är liten. Därför har rörelsedetektorn svårt att upptäcka en rörelse. Den angivna maximala distansen gäller för optimala förutsättningar vid en temperatur av 20°C och utan vind. Även andra faktorer som t.ex. installationshöjden och rörelsedetektorns utriktning kan spelar en roll. Infraröd-rörelsedetektorer upptäcker rörelser tvär till apparaten alltid bättre än rörelser direkt emot. För en optimal funktion vänligen observera samtliga installationstipps i anvisningen.

Vad gör jag om glaset av en energisparlampa eller lysrör går sönder?

Tack vare den liten mängd kvicksilver finns ingen akut hälsorisk om en lampa går sönder av misstag. Ändå rekommenderas att ventilera kraftigt och lämna rummet under några minuter. Använd helst gummihandskar under städningen! Så skyddas händerna från vassa glassplitter och kontakt med kvicksilvret. Dessutom skall som grundregel gäller: Använd inte dammsugare för att städa bort lamprester! Med dammsugaren kan nämligen kvicksilverdroppar fördelas ännu finare och hamna i andningsluften. Sopa noggrant ihop lampresterna med en styv kartong på ett papper eller ta upp med tejp, rengör sedan platsen där lampan brast med en liten blöt trasa. Stoppa lampresterna, pappret, tejpen och trasan i en lufttät behållare, t.ex. en glasburk med skruvlock och lämna till en kommunal återvinningscentral.

Vad gör jag med uttjänta energisparlampor eller lysrör?

Energisparlampor eller lysrör bör under inga omständigheter slängas i hushållssopor eller returglasåtervinningen. De innehåller fortfarande små mängder skadliga ämnen (bl.a. kvicksilver) som kan skada miljön! Kasta dessa lampor hos offentliga återvinningscentraler. Återvinningscentraler finns i många städer men även mobila uppsamlingsenheter finns.

Varför får en halogenstav inte röras med händerna?

Genom beröring av glaskroppen med fingrarna lämnas små fettrester på glaskroppen som kan leda till ytspänningar och genom den starka hettan vid bruket av lampan få glaskroppen att spricka.

Varför är brännstavarna hos mobila halogenstrålkastare så känsliga?

Standard-brännstavar har en spiral som stöds bara mycket lät av stödringarna i glaskroppen. Under bruk blir spiralen glödande hett och kan röra sig fram och tillbaka i glaskroppen när lampan flyttas. Därvid kan spiralen gunga så starkt att glaskroppen vidrörs och förstörs. Därför bör vid användning av dessa prisvärda halogenstavarna lampan endast flyttas när den är avstängd.