Ciasteczka pomagaja nam w udostepnianiu naszych uslug. Korzystajac z naszych uslug, wyrazaja Panstwo zgode na stosowanie przez nas ciasteczek. Dowiedz sie wiecej.

FAQ

W jaki sposób prawidłowo zutylizować akumulatory i baterie?

Zużytych akumulatorów i baterii w żadnym razie nie wolno wyrzucać do śmieci w gospodarstwie domowym. Informuje o tym symbol przekreślonego kubła na śmieci znajdujący się na baterii lub jej opakowaniu.

Zużyte baterie można nieodpłatnie dostarczyć do sklepu. Pojemniki przeznaczone do odbioru zużytych baterii z urządzeń znajdują się na przykład w każdym supermarkecie, dyskoncie, drogerii lub markecie budowlanym, w którym można kupić nowe baterie. Niektóre gminy przyjmują również zużyte baterie w mobilnych punktach zbiórki odpadów.

W jaki sposób można wymienić żarówkę w lampie podłużnej?

Na osłonie lampy objaśniono, w jaki sposób wymienia się żarówkę. Jeżeli sposób wymiany nie został opisany na osłonie oznacza to, że nie da się jej wymienić.

Dlaczego żarówki do reflektorów halogenowych mają obecnie niższą moc (np. 350W lub 400W), niż wcześniej (500W)?

Zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie ekoprojektu w naszych reflektorach halogenowych od września 2009 roku stosowane są nowe, energooszczędne żarówki. Tego rodzaju energooszczędne żarniki halogenowe w celu zapewnienia takiej samej mocy świetlnej zużywają około 20-30% mniej energii, co daje np. 350-400W zamiast dotychczasowych 500W. Ma to wiele zalet: Dzięki niższej wymaganej mocy redukuje się również zużycie energii elektrycznej, dzięki czemu rachunki za prąd będą niższe. Po drugie pozwala to na oszczędne obchodzenie się z naszymi rezerwami energetycznymi oraz na ochronę środowiska naturalnego. Na kartonowych opakowaniach energooszczędnych żarników halogenowych znajduje się flaga Unii Europejskiej oraz informacja "odpowiada 500W" lub "odpowiada 150W".

Dlaczego żarówki do reflektorów halogenowych mają obecnie niższą moc (np. 350W lub 400W), niż wcześniej (500W)?

W jaki sposób prawidłowo zutylizować produkty LED?

Zużytych lamp lub opraw oświetleniowych LED nie należy wyrzucać do śmieci gospodarskich, gdyż zawierają one podzespoły elektroniczne. Należy je dostarczyć do publicznych punktów utylizacji odpadów. Należą do nich punkty przyjmowania odpadów i surowców wtórnych obecne w wielu miastach oraz mobilne punkty zbiórki odpadów.

Ekologiczna utylizacja lamp pozwala na zagwarantowanie, że nadające się do ponownego wykorzystania elementy nie zostaną zmarnowane, lecz ponownie wykorzystane. W ramach recyclingu zużytych lamp możliwa jest również fachowa utylizacja resztek zawartych w nich szkodliwych materiałów.

Co rozumiemy pod pojęciem temperatury barwowej? O czym informuje wartość podana w Kelwinach?

Temperatura barwowa informuje o wrażeniu kolorystycznym danego źródła światła. Jednostką temperatury barwowej jest Kelvin (K). Poszczególne temperatury barwowe można przyporządkować do różnych kolorów światła, np. ciepła biel (warm white) do temperatury poniżej 3300 K, neutralna biel (neutral white) 3300–5000 K, biel światła dziennego (daylight white) powyżej 5000 K. W zależności od zastosowania zaleca się dobieranie różnych temperatur barwowych lub kolorów światła. Do zastosowania w strefie mieszkalnej zaleca się kolor ciepłej bieli, podczas gdy światło potrzebne do pracy oscyluje w zakresach bieli światła dziennego.

 

Co oznacza podana w lumenach wartość? Na ile jasne są oprawy oświetleniowe LED w porównaniu z żarówkami tradycyjnymi?

Lumeny (skrót: lm) to jednostka strumienia świetlnego, wartość ta informuje o jasności lampy, im wyższa jest podana w lumenach wartość, tym lampa zapewnia jaśniejsze światło.

Aby porównać jasność lampy LED z tradycyjną żarówką można posłużyć się następującą skalą. Jeżeli chcemy np. porównać oprawę oświetleniową LED 2.500 lumenów (lm) z jasnością zapewnianą przez żarówkę, należy poszukać odpowiedniej wartości w lumenach lub najbliższej wartości na skali, w tym przypadku jest to 2.452 lm. Na górze skali znajdują się tylko podane w W wartości dla porównywalnej żarówki, w tym przypadku jest to 150 W. Jasność oprawy oświetleniowej LED 2500 lumenów można więc porównać do żarówki o mocy 150 W.

 

Czy żarówki LED można wymieniać?

Prawie we wszystkich oprawach oświetleniowych żarówki LED są zamontowane na stałe i dlatego nie można ich wymieniać. Oprawy oświetleniowe z zamontowanymi na stałe żarówkami są łatwiejsze, a co za tym idzie tańsze do wyprodukowania od opraw z żarówkami wymiennymi. W przypadku zastosowania lamp LED najczęściej nie jest konieczne wymienianie oprawy w zwykłym czasie ich użytkowania, gdyż świecą one zazwyczaj przez 50 000 h, co stanowi wielokrotność długości świecenia żarówek tradycyjnych (żarówka żarowa ok. 1000 h, żarówka halogenowa tylko ok. 2000 h).

Czy można wymieniać tradycyjne żarniki halogenowe użyte w reflektorze halogenowym na energooszczędne żarniki halogenowe?

Tak, gdyż energooszczędne żarniki halogenowe mają konstrukcję analogiczną, jak tradycyjne żarniki halogenowe - ew. można również stosować w nowych reflektorach tradycyjne żarniki halogenowe. Dotyczy to również zastosowania energooszczędnych żarników halogenowych w starszych typach reflektorów halogenowych. Należy jednak zwrócić uwagę, czy oprawka jest właściwa (R7s) oraz na rozmiar (ok. 78mm przy H150, ok. 118mm przy H500).

Czy dostępne są szybki na wymianę do reflektorów halogenowych Brennenstuhl?

Tak, do większości reflektorów halogenowych Brennenstuhl można zamówić szybki na wymianę

Do jakich opraw oświetleniowych przeznaczone są statywy BS 250 i Brobusta ST 300?

Nasze oprawy oświetleniowe można mocować za pomocą strzemiączek do tych statywów. Należy jednak pamiętać, aby w taki sposób ustawić oprawę oświetleniową, a statyw wysuwać tylko na taką długość, aby przy 15%-owym nachyleniu podłoża statyw wraz z zamontowaną na nim oprawą również przy dotyku stał stabilnie i nie przewrócił się. Należy także uwzględnić udźwig maksymalny naszych statywów (10kg w przypadku ST 300, nr art. 1170310 lub 7kg w przypadku BS 250, nr art. 1170610). Reflektory LED Chip o mocy 100W lub wyższej nie nadają się z tego względu do zastosowania na naszych statywach.

Czujnik ruchu na podczerwień reaguje na ruch w bardzo niewielkiej odległości. Dlaczego tak jest?

Czujniki ruchu na podczerwień (nazywane również czujnikami ruchu PIR) reagują na zmiany temperatury otoczenia, np. w następstwie ruchu człowieka znajdującego się na obszarze wykrywania. Gdy panują bardzo wysokie temperatury, np. w lecie, odległość ta jest zredukowania, gdyż różnica pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą ciała ludzkiego jest bardzo niewielka. Z tego względu czujnik ruchu jest mniej czuły na ruch. Podana odległość maksymalna dotyczy warunków idealnych i temperatury około 20°C oraz bezwietrznej aury. Rolę odgrywają tutaj również inne czynniki, do których należy np. wysokość instalacji oraz kierunek ustawienia czujnika ruchu. Czujniki ruchu na podczerwień wykrywają ruchy w płaszczyźnie prostopadłej do urządzenia lepiej, niż ruch skierowany bezpośrednio na urządzenie. Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie czujnika należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji.

Co należy zrobić, jeżeli żarówka energooszczędna lub świetlówka ulegnie zniszczeniu?

Jeżeli lampa zostanie przez przypadek rozbita, to wydostające się z niej niewielkie ilości rtęci nie stanowią poważnego zagrożenia dla zdrowia. Pomimo to zaleca się, aby pomieszczenie, w którym doszło do rozbicia lampy, było przez kilka minut intensywnie wietrzone i aby z niego wyjść. W czasie sprzątania najlepiej jest mieć na sobie gumowe rękawice! W ten sposób można ochronić dłonie przed ostrymi odłamkami szkła i kontaktem z rtęcią. Poza tym należy pamiętać o następującej zasadzie: Nie używamy odkurzacza do sprzątnięcia resztek żarówki / świetlówki! Użycie odkurzacza może bowiem spowodować, że kropelki rtęci zostaną rozbite na jeszcze mniejsze cząstki i trafią do wdychanego powietrza. Resztki żarówki należy ostrożnie zmieść za pomocą sztywnej tektury na kawałek papieru lub zebrać za pomocą kawałka taśmy samoprzylepnej, a następnie wyczyścić miejsce rozbicia lampy niewielką, zwilżoną ściereczką. Resztki żarówki, tekturę, taśmę klejącą i ściereczkę należy umieścić w szczelnym naczyniu, np. zakręcanym słoiku i dostarczyć do gminnego punktu zbiórki odpadów.

Co należy zrobić z zużytymi żarówkami energooszczędnymi lub świetlówkami?

Nie wolno w żadnym razie wyrzucać żarówek energooszczędnych ani świetlówek do śmieci gospodarskich ani do pojemnika na odpady szklane. Zawierają one jeszcze niewielkie ilości substancji szkodliwych (np. rtęci), które mogą skazić środowisko naturalne. Należy dostarczyć te lampy do publicznych punktów utylizacji odpadów. Należą do nich punkty przyjmowania odpadów i surowców wtórnych obecne w wielu miastach oraz mobilne punkty odbioru odpadów.

Dlaczego nie wolno dotykać żarnika halogenowego gołymi rękami?

Przez dotknięcie korpusu szklanego żarnika pozostawia się na nim śladowe ilości tłuszczu, mogące powodować napięcia powierzchniowe, które w konsekwencji silnego rozgrzewania w trakcie użytkowania mogą prowadzić do pęknięcia korpusu szklanego.

Dlaczego żarniki w mobilnych reflektorach halogenowych są tak czułe?

Standardowe żarniki posiadają skrętkę, w bardzo niewielkim stopniu podpieraną przez umieszczone w szklanym korpusie pierścienie wsporcze. W trakcie użytkowania skrętka rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i może przemieszczać się wewnątrz szklanego korpusu, jeżeli oprawa zostanie poruszona. W trakcie ruchu skrętka może dotknąć szklanego korpusu, przez co zostanie zniszczona. Dlatego jeżeli stosowane są niedrogie żarniki halogenowe należy przemieszczać oprawę tylko wówczas, gdy jest ona wyłączona.