Select another country or region to view content for your location.

Sikdatnes mums palidz sniegt jums pakalpojumus. Izmantojot musu pakalpojumus, jus piekritat sikdatnu izmantošanai. Uzzinat vairak

Noplūdes strāva

Produkti un praktiski piemēri Ko izsaka noplūdes strāva vairākligzdu pagarinātājos ar pārsprieguma aizsardzību?

Maksimālā noplūdes strāva vairākligzdu pagarinātājos ar pārsprieguma aizsardzību norāda, cik daudz strāvas ir iespējams novadīt, nesabojājot aizsargierīci.

Jo augstāka vērtība, jo lielāks var būt elektrotīkla pārspriegums, nesabojājot aizsargierīces, resp., jo augstāka noplūdes strāva, jo vairāk nelielu pārsprieguma lēcienu pagarinātāji ar pārsprieguma aizsardzību spēj izturēt bez bojājumiem.

Komponentes un aizsargierīces, piemēram, varistori un gāzizlādes novadītāji, vairākligzdu pagarinātājos ar pārsprieguma aizsardzību nodrošina, ka bīstamie spriegumi sekundes simtdaļās tiek novadīti zemē, un tādējādi postošais, augstais spriegums nesasniedz aizsargātās elektroierīces.

Pārsprieguma aizsardzības sistēma vairākligzdu pagarinātājos

Pārsprieguma aizsardzības moduļi sastāv no dažādām elektriskām komponentēm, kuru pareiza izvēle un izvietojums nodrošina augstas kvalitātes aizsardzību:

- Varistori (no sprieguma atkarīgie rezistori),

- Gāzizlādes novadītāji (iekapsulētas dzirksteļu starpas),

- Pretpārkaršanas aizsardzība,

- Pārsprieguma aizsardzības indikators.

Varonīgā zibens un pārsprieguma aizsardzība

Supervaronis pie negaisa padebešiem - "Bretector" ir redzams uz visiem vairākligzdu pagarinātāju ar pārsprieguma aizsardzību iepakojumiem un palīdz atšķirt parastos pagarinātājus no tiem, kuriem ir zibens un pārsprieguma aizsardzība.

Turklāt ātri orientēties palīdz zvaigznīšu klasifikācijas sistēma uz iepakojuma - tabula uz katra iepakojuma norāda, kādus pagarinātājus ar pārsprieguma aizsardzību mēs ieteiktu profesionālām, sarežģītām un standarta elektroierīcēm.

 

Augstas klases ierīcēm vai ierīcēm, kas Jums ir svarīgas gan materiālā, gan arī nemateriālā ziņā, mēs iesakām izvēlēties pagarinātājus ar pārsprieguma aizsardzību maksimālajai noplūdes strāvai no 30 000 A līdz 120 000 A. Augstas klases ierīces ir īpaši dārgas, tās ir jaudīgākas, kā arī jutīgākas pret pārspriegumiem.

Sarežģītām elektroierīcēm, piemēram, spēļu konsolēm vai lādētājiem, mēs iesakām pagarinātājus ar pārsprieguma aizsardzību 19 500 A maksimālajai noplūdes strāvai.

Standarta elektroierīcēm, piemēram, kafijas aparātiem, tējkannām vai mikseriem, mēs iesakām pagarinātājus ar pārsprieguma aizsardzību 13 500 A maksimālajai noplūdes strāvai.

Pamatā elektroierīcēm, kuras Jums nozīmē ļoti daudz, mēs iesakām izmantot pagarinātājus ar lielāku noplūdes strāvas aizsardzību.

Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz