Select another country or region to view content for your location.

Sikdatnes mums palidz sniegt jums pakalpojumus. Izmantojot musu pakalpojumus, jus piekritat sikdatnu izmantošanai. Uzzinat vairak

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzībai līdz drošam līmenim jāsamazina iespējamie pārspriegumi, kas apdraud elektriskās un elektroniskās ierīces. Produkti ar pārsprieguma aizsardzību ir vienkārši un piemēroti aizsardzības pasākumi.