Select another country or region to view content for your location.

Sikdatnes mums palidz sniegt jums pakalpojumus. Izmantojot musu pakalpojumus, jus piekritat sikdatnu izmantošanai. Uzzinat vairak

Vairākligzdu pagarinātājs ar atsevišķi ieslēdzamām kontaktligzdām un lielāku attālumu starp kontaktligzdām tīkla ierīču pievienošanai