Jetzt kaufen: Garant G Bretec IP44 Gartenkabeltrommel 23 + 2m AT-N05V3V3-F 3G1,5