Jetzt kaufen: Garant G Bretec IP44 Gartenkabeltrommel 38 + 2m AT-N05V3V3-F3G1,5