Select another country or region to view content for your location.

A sütik segítséget nyújtanak szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön hozzájárulását adja a sütik használatához. Többet erről.

Automatikus dugaljsorok GYIK

Why does the master-slave function not work properly with laptops?

The master-slave function is based on a measurement of the current consumption at the master socket.

If the measurement is above the set threshold, the slave sockets are automatically switched on.
If the measurement is below the set threshold, the slave sockets are automatically switched off.
With battery-operated devices such as laptops, however, the current consumption does not necessarily correspond to the operating state on or off.
The current consumption can also be above the threshold value (charge battery) when the laptop is switched off or below the threshold value when the laptop is switched on. or below the threshold value when the laptop is switched on (battery full and laptop operating at low power).

The use of battery-operated devices as masters is therefore generally unsuitable.

Milyen előnyei vannak a digitális mester-szolga funkciónak?

Ezeknél a készülékeknél a kapcsolási küszöbértéket gombnyomással automatikusan be lehet állítani. Ha a mester-szolga funkcióra átmenetileg nincs szüksége, kívánság szerint permanens üzemmódba aktiválhatja a szolga-dugaljakat. A dugaljsor ekkor úgy működik, mintha a mester-szolga funkció nem is létezne. A betáplált kapcsolási küszöb, ill. a permanens üzemmód akkor is megmarad, ha a mester-szolga dugaljsort átmenetileg kikapcsolják.

Miért nem kapcsolja le az automata elosztó aljzatom a Slave dugaljat?

Néhány ügyfélnél előfordul, hogy nem kapcsol ki a Slave dugalj, pedig a mesterkészülék ki van kapcsolva. Ennek oka lehet az, hogy a csatlakoztatott Slave-készüléknek nagyon magasak a bekapcsolási áramai, amelyek jelentősen túllépik a relék max. terhelhetőségét, és ennek következtében összehegesztik a kapcsolókontaktusokat.
Sok esetben rázással (ütögetéssel) szét lehet választani a kapcsolókontaktusokat, és így egy ideig ismét működnek. Minden esetre a Slave készülék konfigurációjának módosítása nélkül a probléma általában gyorsan visszatér.  

Magyarázat:

Automata elosztó aljzataink összességében, és az abban lévő relék 16A árammal történő tartós terhelésre vannak méretezve. Földelt dugaszolóaljzattal ellátott végkészülékek nem vehetnek fel több áramot. Néhány végkészülék viszont ezt a határértéket a bekapcsolás pillanatában többszörösen túllépik. Az áramfelvétel a másodperc töredéke alatt akár 50A vagy még magasabb értékre emelkedhet. Ezek a nagy áramerősségek összehegeszthetik a kapcsolókontaktusokat a relékben – így a relék nem kapcsolnak ki.
Tapasztalatok azt mutatják, hogy a probléma kapcsolóüzem tápegységről üzemeltetett végkészülékeknél lép fel leginkább. Ezek viszont napjainkban csaknem mindenhová beépíthetőek, pld. PC monitor, nyomtató, külső merevlemezek, aktív hangszórók,... Az, hogy mely termékek képesek ellenállni az ilyen problémáknak, attól is függ, hogy a végkészülékek gyártói gondoskodtak-e a túl nagy bekapcsolási áram elleni védelemről, vagy sem. Ez sajnos egyetlen adatlapról vagy típustábláról sem olvasható le. Mi úgy biztosítjuk automata elosztó aljzataink legkedvezőbb értékét, hogy 80A impulzusterhelésnek ellenálló speciális reléket építünk azokba. Ezáltal lényegesen ritkábban jelentkezik a probléma.

Mire tudok használni egy automatikus (mester-szolga) dugaljsort?

Egyetlen, a mester-kapcsolóba csatlakoztatott készüléknek a Be- / Kikapcsolásával a szolga-dugaljakba dugaszolt valamennyi további készüléket automatikusan vele együtt be és ki lehet kapcsolni. Mester-készülék lehet pl. egy számítógép, és a szolga-készülékek hozzá a pl. a monitor, nyomtató, modem, stb. az automatikus vezérlésben. Természetesen vezérelhetők TV, rádió, vevőkészülék, stb. kombinációi is .

Hogyan állítom be a kapcsolási küszöbértéket egy beállító-szabályzós a

1. Dugja be a mester-készüléket a mesterdugaljba és kapcsolja be.
2. Lassan és óvatosan forgassa a kapcsolási küszöb beállító szabályzóját, amíg olyan állást nem talál, ahol a szolga-dugaljak be és kikapcsolnak. Jegyezze meg ezt a szabályozó állás 1-gyel. (Nagyobb áramfelvételű fogyasztóknál a szolga-dugaljak mindig bekapcsolva maradnak).
3. Kapcsolja ki a mester-készüléket, hagyja azonban bedugaszolva.
4. Lassan és óvatosan forgassa a kapcsolási küszöb beállító szabályzóját, amíg olyan állást nem talál, ahol a szolga-dugaljak be és kikapcsolnak. Jegyezze meg ezt a szabályozó állás 2-vel. (Készenléti állapot nélküli vagy készneléti állapotban keveset fogyasztó készülékeknél a szolga-dugaljak mindig kikapcsolva maradnak).
5. A beálíltó szabályzót most forgassa az 1. és 2. szabályozási állás közé középre. (Azokban az esetekben, ahol nem tudott 1. vagy 2. szabályozási helyzeteket meghatározni, állítsa a szabályozót a két szélső állás közé középre)

Hogyan állítom be a kapcsolási küszöbértéket egy beállító-szabályzós a

Hogyan állítom be a kapcsolási küszöbértéket egy digitális mester-szolga funkciós automatik

Ezeken a készülékeken automatikus kapcsolási küszöb beállítás van, amelyet gombnyomással lehet indítani:
1. A főkapcsolóval bekapcsolható automatikus dugaljsor.
2. Dugaszolja be a mester-készüléket a mester-dugaljba.
3. A mester-készülék készenléti állapotban legyen vagy kapcsolja ki, ha nem ezekben az állásokban lenne.
4. Tartsa nyomva a Learn" (tanul) gombot az automatikus dugaljsoron kb. 3 maásodpercig, amíg a "Slave on" (szolga be) lámpa villogni nem kezd.
5. A "Slave on" (szolga be) lámpa csak rövid ideig villog. Ez alatt az idő alatt a mester-készülék készenléti áramfelvételét automatikusam kiszámítják és mentik a kapcsolási küszöbértéket.
6. Ha a "Slave on" (szolga be) lámpa már nem villog, a beállítási folyamat befejeződött. Az automatikus kapcsolási funkció ezzel üzemkész. "

Hogyan állítom be a kapcsolási küszöbértéket egy digitális mester-szolga funkciós automatik

Permanens üzemmód a digitális mester-szolga funkciós automatikus dugaljsoron

A permanens üzemmód aktiválása:
- Végezze el az automatikus kapcsolási küszöb beállítási lépéseit.
- A "Slave on" (szolga be) lámpa villogása alatt (5. pont) nyomja meg újra a "Learn" (tanul) gombot kb. 3 másodpercig. Az automatikus kapcsolási küszöbérték beállítása ezzel véget ér és aktiválódik a szolga-dugaljak számára a permanens üzemmód. A permanens üzemmód deaktiválása:
- Egyszerűen hajtson végre újból egy automatikus kapcsolási küszöbérték beállítást.