Küpsised aitavad meil oma teenuseid paremini pakkuda. Meie teenuseid kasutades nõustute küpsistega. Uuri lähemalt.

Andmekaitseavaldus

1. Andmekaitse ülevaade

Üldised juhised

Järgmised juhised annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate meie veebilehte. Isikuandmed on kõik andmed, millega saab teie isikut identifitseerida. Põhjalikku teavet andmekaitse teema kohta leiate meie andmekaitseavaldusest, mis on esitatud selle teksti all.

Andmekogumine meie veebilehel

Kes vastutab sellel veebilehel andmekogumise eest?

Andmetöötlus toimub sellel veebilehel veebilehe haldaja poolt. Tema kontaktandmed võite leida selle veebilehe impressumist.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Teie andmeid kogutakse esiteks nii, et te need meile teatate. Seejuures võib nt tegemist olla andmetega, mida te sisestate kontaktivormi.

Teisi andmeid koguvad automaatselt veebilehe külastuse ajal meie IT-süsteemid. Need on eelkõige tehnilised andmed (nt internetibrauser, operatsioonisüsteem või lehe avamise kellaaeg). Nende andmete kogumine toimub automaatselt, niipea kui te meie veebilehte külastate.

Mille jaoks me teie andmeid kasutame?

Osa andmeid kogutakse selleks, et tagada veebilehe veatu kättesaadavaks tegemine. Teisi andmeid võidakse kasutada teie kasutajakäitumise analüüsiks.

Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

Teil on igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, vastuvõtja ja eesmärgi kohta. Teil on lisaks õigus nõuda nende andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Seoses sellega ja andmekaitsega seotud küsimuste korral võite pöörduda igal ajal meie poole impressumis toodud aadressil. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Analüüsitööriistad ja kolmandate teenusepakkujate tööriistad

Meie veebilehe külastuse ajal saab teie otsingukäitumist statistiliselt hinnata. Seda tehakse eelkõige küpsiste ja niinimetatud analüüsiprogrammide abil. Teie otsingukäitumise analüüs toimub tavaliselt anonüümselt; otsingukäitumist ei saa teiega seostada. Te võite selle analüüsi keelata või seda teatud tööriistade mittekasutamise kaudu takistada. Üksikasjalikku teavet selle kohta leiate järgmisest andmekaitseavaldusest.

Te võite selle analüüsi keelata. Keelamisvõimalustest teavitame teid selles andmekaitseavalduses.

2. Üldised juhised ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Nende lehtede haldajad võtavad teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja vastavalt andmekaitseseadustele ning sellele andmekaitseavaldusele.

Kui kasutate seda veebilehte, kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, millega saab teie isikut identifitseerida. Käesolev andmekaitseavaldus selgitab, milliseid andmeid me kogume ja mille jaoks me neid kasutame. Selles selgitatakse ka, kuidas ja millisel eesmärgil see toimub.

Juhime tähelepanu sellele, et andmeedastusel internetis (nt suhtlemine e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutava üksuse kohta

Sellel veebilehel andmetöötluse eest vastutav üksus on:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Saksamaa

Telefon: +49 (0)7071 8801-0
E-post: info@brennenstuhl.de

Vastutav üksus on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jms) töötlemise eesmärkide ja vahendite üle.

Teie andmetöötluse nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Te võite juba antud nõusoleku igal ajal tühistada. Selleks piisab, kui saadate meile e-posti teel vabas vormis teate. Tühistamine ei puuduta kuni tühistamiseni toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

Andmekaitseõiguslike rikkumiste korral on puudutatud isikul õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele. Pädev järelevalveasutus andmekaitseõigusega seotud küsimustes on selle liidumaa andmekaitseametnik, kus on meie ettevõtte asukoht. Andmekaitseametnike loend ja nende kontaktandmed on kättesaadavad järgmiselt lingilt: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Õigus andmete liikuvusele

Teil on õigus lasta oma andmeid, mida me töötleme automaatselt teie nõusoleku alusel või lepingut täites, lasta edastada endale või kolmandale isikule levinud ja masintöödeldavas vormingus. Kui te nõuate andmete otsest edastamist teisele vastutavale isikule, toimub see ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav.

SSL- või TLS-krüpteerimine

See veebileht kasutab turvalisuse kaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu, näiteks teie poolt meile kui lehehaldajale saadetavate tellimuste või päringute edastamise kaitseks SSL- või TLS-krüpteerimist. Krüpteeritud seose tunnete ära sellest, et brauseri aadressiriba „http://“ muutub, olles „https://“, ning teie brauseriribal olevast lukusümbolist.

Kui SSL- või TLS-krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud teie poolt meile edastatavaid andmeid lugeda.

Andmetega tutvumine, blokeerimine, kustutamine

Teil on kehtivate õigusaktide kohaselt igal ajal õigus oma salvestatud isikuandmetega tasuta tutvuda, saada teavet nende päritolu ja vastuvõtja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ja vajaduse korral õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada. Seoses sellega ja isikuandmetega seotud küsimuste korral võite pöörduda igal ajal meie poole impressumis toodud aadressil.

Reklaampostitustest keeldumine

Kontaktandmeid, mis on avaldatud seoses impressumi kohustusega, keelatakse kasutada mitteselgesõnaliselt nõutud reklaami ja teabematerjalide saatmiseks. Veebilehtede haldajad jätavad endale selgesõnaliselt õiguse võtta õigusmeetmeid reklaamteabe, näiteks rämpsposti omaalgatusliku saatmise vastu.

3. Andmekaitseametnik

Seadusega sätestatud andmekaitseametnik

Oleme määranud oma ettevõtte jaoks ametisse andmekaitseametniku.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Datenschutzbeauftragter (andmekaitseametnik)
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Saksamaa

Telefon: +49 (0)7071 8801-0
E-post: datenschutz@brennenstuhl.de

4. Andmekogumine meie veebilehel

Küpsised

Veebilehed kasutavad osaliselt niinimetatud küpsiseid. Küpsised ei tekita teie arvutis kahju ega sisalda viiruseid. Küpsiste eesmärk on muuta meie pakkumine kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis talletatakse teie arvutisse ja mida teie brauser salvestab.

Enamik meie poolt kasutatud küpsiseid on niinimetatud seansiküpsised. Need kustutatakse pärast teie külastuse lõppu automaatselt. Teised küpsised jäävad teie lõppseadmele salvestatuks, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauserit järgmisel külastusel uuesti ära tunda.

Te võite oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste kasutamisest ja te lubate küpsiseid ainult üksikjuhul, lülitate küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudeks või üldiselt välja ning aktiveerite küpsiste automaatse kustutamise brauseri sulgemisel. Küpsiste inaktiveerimise korral võib selle veebilehe toimimine olla piiratud.

Küpsised, mis on vajalikud elektrooniliseks suhtlemiseks või teatud, teie poolt soovitud funktsioonide (nt ostukorvi funktsioon) kättesaadavaks tegemiseks, salvestatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebilehe haldajal on õigustatud huvi küpsiste salvestamise vastu oma teenuste tehniliselt veatuks ja optimeeritud osutamiseks. Kui salvestatakse teisi küpsiseid (nt küpsised teie otsingukäitumise analüüsiks), käsitletakse neid selles andmekaitseavalduses eraldi.

Serveri logifailid

Veebilehtede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet niinimetatud serveri logifailides, mida teie brauser meile automaatselt edastab. Need on:

  • brauseri tüüp ja versioon
  • kasutatav operatsioonisüsteem
  • eelmise külastatud lehekülje URL
  • juurdepääseva arvuti hostinimi
  • serveripäringu kellaaeg
  • IP-aadress

Neid andmeid ei koondata teiste andmeallikatega

Andmetöötluse aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, mis lubab andmete töötlemist lepingu või eellepinguliste meetmete täitmiseks.

Kontaktivorm

Kui saadate meile kontaktivormi kaudu päringuid, salvestatakse meie juures teie päringuvormist saadud andmed koos teie poolt seal antud kontaktandmetega päringu töötlemiseks ja juhuks, kui peaks tekkima lisaküsimusi. Neid andmeid me ei edasta ilma teie nõusolekuta.

Kontaktivormi sisestatud andmete töötlemine toimub seega üksnes teie nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Te võite selle nõusoleku igal ajal tühistada. Selleks piisab, kui saadate meile e-posti teel vabas vormis teate. Tühistamine ei puuduta kuni tühistamiseni toimunud andmetöötlustoimingute õiguspärasust.

Teie poolt kontaktivormi sisestatud andmed (ettevõte või eraisik, eesnimi, perekonnanimi, ettevõte, telefon, e-posti aadress, aadress, riik, teie teade meile) jäävad meile, kuni te palute need meil kustutada, tühistate oma nõusoleku salvestamiseks või langeb ära andmesalvestuse eesmärk (nt teie päringu töötlemise lõpetamise järel). Kohustuslikud seadusesätted – eelkõige säilitusperioodid – jäävad kehtima.

5. Sotsiaalmeedia

Sisu jagamine pistikprogrammide kaudu (Facebook, Twitter & Co.)

Meie veebilehtede sisu võib andmekaitsenõuetele vastavalt jagada sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook või Twitter. See veebileht kasutab selleks lahendust Shariff.

See tööriist loob võrgustike ja kasutajate vahelise otsekontakti alles siis, kui kasutaja klõpsab aktiivselt ühte nendest nuppudest. Kasutajaandmete automaatset edastamist nende platvormide haldajatele selle tööriistaga ei toimu. Kui kasutaja on loginud sisse mõnda sotsiaalvõrgustikku, ilmub Facebooki, Twitter & Co. sotsiaalvõrgustiku nupu kasutamisel teabeaken, kus kasutaja saab teksti enne saatmist kinnitada.

Meie kasutajad saavad selle lehe sisu andmekaitsenõuetele vastavalt sotsiaalvõrgustikes jagada, ilma et võrgustike haldajad looks täielikke otsinguprofiile.

6. Analüüsitööriistad ja reklaam

Google Analytics

See veebileht kasutab veebianalüüsiteenuse Google Analytics funktsioone. Pakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics kasutab niinimetatud küpsiseid. Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida veebilehe teie poolset kasutust. Küpsise loodud teave selle veebilehe teie poolse kasutuse kohta edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ja salvestatakse seal.

Google Analyticsi küpsiste salvestamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f alusel. Veebilehe haldajal on õigustatud huvi kasutajakäitumise analüüsi vastu, et optimeerida nii oma veebipakkumist kui ka reklaami.

IP anonüümseks muutmine

Oleme aktiveerinud sellel veebilehel IP anonüümseks muutmise funktsiooni. Selle abil lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riikides enne USAsse edastamist. Ainult erandjuhul edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverisse USAs ja lühendatakse seal. Selle veebilehe haldaja tellimusel kasutab Google seda teavet, et hinnata veebilehe teie poolset kasutust, koostada raporteid veebilehe tegevuste kohta ning osutada veebilehe haldajale teisi veebilehe- ja internetikasutusega seotud teenuseid. Google Analyticsi abil teie brauserist edastatud IP-aadressi ei koondata teiste Google’i andmetega.

Brauseri pistikprogramm

Te võite küpsiste salvestamist takistada vastava brauseri tarkvara seadistusega; juhime teie tähelepanu siiski sellele, et teil ei pruugi sel juhul olla võimalik kasutada täielikult kõiki selle veebilehe funktsioone. Lisaks võite takistada küpsise loodud ja veebilehe teie poolse kasutusega seotud andmete (sh teie IP-aadress) kogumist Google’is ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides alljärgnevalt lingilt saadaoleva brauseri pistikprogrammi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Andmekogumisest keeldumine

Te võite takistada oma andmete kogumist Google Analyticsi poolt, klõpsates alljärgnevale lingile. Paigaldatakse keeldumisküpsis, mis takistab teie andmete kogumist selle veebilehe edaspidistel külastustel: Google Analyticsi inaktiveerimine.

Lisateavet kasutajaandmete töötlemise kohta Google Analyticsi poolt leiate Google’i andmekaitseavaldusest: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Volitatud töötlemine

Oleme sõlminud Google’iga volitatud töötlemise lepingu ja rakendame Google Analyticsi kasutusel täielikult Saksa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid.

Demograafilised näitajad Google Analyticsi puhul

See veebileht kasutab Google Analyticsi funktsiooni „demograafilised näitajad“. Selle abil saab koostada aruandeid, mis sisaldavad teavet veebilehe külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed pärinevad Google’i huvipõhisest reklaamist ja kolmandate teenusepakkujate külastajaandmetest. Neid andmeid ei saa omistada kindlale isikule. Te võite selle funktsiooni igal ajal oma Google’i konto kuvaseadistustes inaktiveerida või oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt üldiselt keelata, nagu on kirjeldatud punktis „Andmekogumisest keeldumine“.

7. Uudiskiri

Uudiskirja andmed

Kui soovite tellida veebilehel pakutavat uudiskirja, vajame teilt e-posti aadressi ja teavet, mis võimaldab meil kontrollida, et teie olete antud e-posti aadressi omanik ning nõustute uudiskirja vastuvõtmisega. Muid andmeid ei koguta või kogutakse vabatahtlikkuse alusel. Neid andmeid kasutame üksnes nõutud teabe saatmiseks ja me ei edasta neid kolmandatele isikutele.

Uudiskirja tellimise vormi sisestatud andmete töötlemine toimub üksnes teie nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Andmete ja e-posti aadressi salvestamiseks ning uudiskirja saatmise jaoks nende kasutamiseks antud nõusoleku võite igal ajal tühistada, näiteks uudiskirjas oleva tellimuse tühistamise lingi kaudu. Tühistamine ei puuduta juba toimunud andmetöötlustoimingute õiguspärasust.

Teie poolt uudiskirja saamise eesmärgil meie juures talletatud andmed salvestatakse meie poolt kuni teie uudiskirja saajate hulgast väljaarvamiseni ja kustutatakse pärast uudiskirja tellimuse lõpetamist. See ei puuduta andmeid, mis salvestati meie juures teistel eesmärkidel (nt liikmelisuse e-posti aadressid).

8. Pistikprogrammid ja tööriistad

YouTube

Meie veebileht kasutab Google’i hallatava lehe YouTube pistikprogramme. Veebilehtede haldaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Kui külastate mõnda meie YouTube’i pistikprogrammiga varustatud lehtedest, luuakse ühendus YouTube’i serveritega. Seejuures antakse YouTube’i serverile teada, millist meie lehte te olete külastanud.

Kui olete oma YouTube’i kontole sisse loginud, võimaldate YouTube’il omistada oma otsingukäitumise otse oma isiklikule profiilile. Te saate seda takistada, logides oma YouTube’i kontolt välja.

YouTube’i kasutus toimub meie veebipakkumiste atraktiivse kujutamise huvides. Selle puhul on tegemist õigustatud huviga isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.

Täiendavat teavet kasutajaandmete käsitlemise kohta leiate YouTube’i andmekaitseavaldusest aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=et.

Google Maps

DSee veebileht kasutab API kaudu kaarditeenust Google Maps. Pakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja salvestada teie IP-aadress. See teave edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Selle veebilehe pakkuja ei mõjuta seda andmeedastust.

Google Mapsi kasutus toimub meie veebipakkumiste atraktiivse kujutamise ja meie poolt veebilehel esitatud kohtade kerge otsitavuse huvides. Selle puhul on tegemist õigustatud huviga isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.

Lisateavet kasutajaandmete käsitlemise kohta leiate Google’i andmekaitseavaldusest: https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=et

9. Veebiturundus ja partnerprogrammid

Amazoni partnerprogramm

Veebilehtede haldajad osalevad Amazoni ELi partnerprogrammis. Meie lehtedel viivad lingid Amazon.de lehele, millega me saame reklaamikulude hüvitamise kaudu raha teenida. Amazon paigaldab selleks küpsiseid, et jälgida tellimuste päritolu. Seeläbi tunneb Amazon ära, et olete klõpsanud meie veebilehel partnerlinki.

Amazoni küpsiste salvestamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkt f alusel. Veebilehe haldajal on selle vastu õigustatud huvi, kuna tema partneritasu suurus on kindlaks tehtav ainult küpsiste kaudu.

Täiendavat teavet andmete kasutamise kohta Amazoni poolt leiate Amazoni andmekaitseavaldusest: https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010.