Select another country or region to view content for your location.

Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využívání našich služeb vyjadřujete svůj suhlas s tím, abychom využívali cookies. Další informace.

Kompletní odvinutí kabelu

Unwind cable completely

Surely you have noticed on the label of a cable reel or a cable box that the following information is listed:

Kabeltrommel komplett abrollen | brennenstuhl®

(This information is for your own safety and should be followed as closely as possible) 

Such a label indicates how many watts, or maximum power, can be connected in the rolled up and unrolled state. You can easily find out how much power the connected, used device actually has by reading this information on the so-called "nameplate". Different devices, or in this case consumers, cause different loads.

Why unwind the cable completely at high load?

Where electricity flows, the use of electrical devices also generates heat. If more electricity flows through the use of several consumers, more heat is also generated. If electrical cables are wound up like the cable of a cable reel, the heat is naturally difficult to dissipate. To avoid overheating the cable, it should always be completely unwound from the drum body.

Cable rewinding devices, such as cable reels or cable boxes become extremely hot in the core of the coiled cable. Therefore temperature switches, also known as overheating protection, are mandatory. Without this mechanism and the overheating protection, the cable insulation can melt and lead to destruction - or in the worst case - to fire of the rewinder.

Kabel komplett abrollen Brobusta  

Kabel komplett abrollen Garant G

Proč se vždy kabelový buben úplně odvine a prodlužovací kabel se rozmotá?

Určitě jste si na štítku kabelového bubnu nebo kabelového boxu všimli, že jsou příkladně uvedeny následující informace:

Całkowite rozwijanie kabla

(Tyto údaje slouží pro vaši bezpečnost a měli byste se jimi řídit)

Můžete velmi snadno zjistit, jaký výkon skutečně má používaný přístroj, jestliže si tyto informace přečtete na takzvaném „typovém štítku“.

Ale proč musí být u vysokého zatížení odvinut celý kabelový buben?

Kabelová navíjecí zařízení, jako např. kabelové bubny nebo kabelové boxy jsou v jádru navinutého kabelu extrémně horké. Proto jsou předepsány teplotní spínače (ochrana proti přehřátí), které při asi 65 °C přeruší proud.
Bez této ochrany proti přehřátí se může roztavit izolace kabelu a dojít ke zničení a v nejhorším případě k požáru navíjecího zařízení.

Například nůžky na plot mají asi 500 až 700 W. To znamená, že když živému plotu dodáte správný tvar a nůžky na plot zasunete do kabelového bubnu nebo kabelového boxu, nehrozí u neúplně odvinutého kabelu žádné riziko, protože < 1 000 W.
Elektrická travní sekačka může mít naproti tomu více než asi 1 500 W, a tím by měla být používána jen v souvislosti s úplně odvinutým kabelem (z kabelového bubnu).

A kdy se inicializuje ochrana proti přehřátí a jak funguje?

Ochrana proti přehřátí se inicializuje, jestliže se v bubnovém jádru vyskytují příliš vysoké teploty. Tyto vysoké teploty vznikají, jestliže nebyl kabel dostatečně odvinut a dochází k vývinu tepla kvůli vysokému průtoku proudu k připojeným spotřebičům (efekt cívky). Tento efekt může ovšem také vznikat kvůli jiným tepelným zdrojům, jako je například sluneční záření nebo stroje v uzavřených prostorech.

Postup při inicializaci ochrany proti přehřátí:

Jestliže byl kvůli spínači ochrany proti přehřátí (bimetal) přerušen proud, vytáhněte zástrčku ze sítě a odpojte všechny spotřebiče. Kabel úplně odviňte a kabelové odvíjecí zařízení nechejte ochladit. Po několika minutách můžete krátce stisknout tlačítko na zásuvkové desce a zase zasunout zástrčku. Nyní by měl být zase k dispozici průtok proudu.
Jestliže k tomu i po delší době nedojde, mohl být kvůli přetížení poškozen spínač, pak musí být vyměněn.

K zamezení zbytečného přehřátí kabelu by měl být kabel vždy úplně odvinut z tělesa bubnu.